Terminarz klasyfikowania i promowania uczniów

 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

od 01.09.21r. do 14.01.22r.

 

23 - 31.12.2021r. zimowa przerwa świąteczna

 

WSZYSTKIE KLASY

 

03-04.01.2022     zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej klasyfikacji śródrocznej

 

05.01.2022           ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

 

10.01.2022           składanie zestawień ocen przez wychowawcę do sekretariatu

11.01.2022           rada klasyfikacyjna uczniów pierwszych i trzecich

 

13.01.2022           rada w sprawie wyników klasyfikacji wszystkich klas

 

14.01.2022           zakończenie I półrocza

 

FERIE ZIMOWE 31.01-11.02.2022r.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA

od 17.01.22r. do 24.06.22r.

 

14 - 19.04.2022r. wiosenna przerwa świąteczna

 

KLASY III (po gimnazjum)

20.04.2022           zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej klasyfikacji rocznej

20.04.2022           ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
do 10:00 wpis do e-dziennika

21.04.2022           składanie zestawień ocen przez wychowawcę do sekretariatu (do godz. 10:00)

21.04.2022           rada klasyfikacyjna klas III

28.04.2022           uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla klas III (po gimnazjum) - godz.16:00

 

POZOSTAŁE KLASY

 

13-14.06.2022     zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej klasyfikacji rocznej

 

14.06.2022           ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

 

20.06.2022           składanie zestawień ocen przez wychowawcę
do sekretariatu
(do godz.10:00)

20.06.2022           rada klasyfikacyjna uczniów klas

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

24.06. 2022          godz. 9:00 klasy I
godz. 11:00 klasy II i III

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

1

12.11.2021r.

(piątek)

Dzień wolny po Święcie Niepodległości

2

07.01.2022r.

(piątek)

Dzień wolny po 6 stycznia (,,Trzech Króli”)

3

02.05.2022r.

(środa)

Dzień wolny między 1 i 3 maja

4

04.05.2022r.

(środa)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy)

5

05.05.2022r.

(czwartek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

6

06.05.2022r.

          (piątek)

Matura pisemna – j. obce (poziom podstawowy)

7

      09.05.2022r.

    (poniedziałek)

Matura pisemna – j. angielski (poziom rozszerzony, dwujęzyczny)

8

   17.06.2022r.

(piątek)

 

Dzień po Bożym Ciele

9

3.06.2022
(piątek)

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

10

20.06.2022r. (poniedziałek)

 

Dzień wolny (rady klasyfikacyjne)

 

14.10.2021r. (czwartek) -  Święto Szkoły, ślubowanie uczniów klas I-szych,