Terminarz klasyfikowania i promowania uczniów

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA od 1 września 2022 do 13 stycznia 2023

 

2 – 5 stycznia 2023 r.

Zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej klasyfikacji śródrocznej

 

5 stycznia 2023 r. (czwartek)

 

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych (do 12:00 wpis do
e-dziennika)

9 stycznia 2023 r. (poniedziałek)

 

Składanie zestawień ocen przez wychowawcę do sekretariatu (do godz. 14:00)

 

12 stycznia 2023 r. (czwartek)

 

Rada klasyfikacyjna uczniów

kolejność klas:

1 Aj, B, Bx, Cj, Cjx, Ej, ibA, ibB, ibC;

2 Aj, B, Cj, Ej, ibA, ibB;

3 Aj, B, Cj, Ej, ibA, ibB;

4 nA, nB, nC, nE, niA, niB.

 

12 stycznia 2023 r. (czwartek)

 

Rada w sprawie wyników klasyfikacji wszystkich klas    

 

13 stycznia 2023 r. (piątek)

 

Zakończenie I półrocza

 

  • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
  • FERIE ZIMOWE  13.02 – 26 lutego 2023 r.
  •  

KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA od 16.01.23 r. do 23.06.23 r.

 

KLASY IV

 

19 – 20 kwietnia 2023 r.

 

Zebrania zespołów klasowych w sprawie

wstępnej klasyfikacji rocznej

21 kwietnia 2023 r. (piątek)

 

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych    do 10:00 wpis do e-dziennika

24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)

 

Składanie zestawień ocen przez

wychowawcę do sekretariatu (do godz. 10:00)

24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)

 

 

Kapituła nagród (godz. ………………)

24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)

 

 

Rada klasyfikacyjna klas IV

kolejność klas:

4niB, 4niA, 4nE, 4nC,4 nB, 4nA

Rada w sprawie wyników klasyfikacji klas IV .

25 kwietnia 2023 r. (wtorek)

 

Składanie przez wychowawców wypisanych świadectw i nagród książkowych do podpisania przez p. Dyrektor (do sekretariatu, godz. 12.00)

27 kwietnia 2023 r. (czwartek)

 

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla klas IV, godz. 16.00

 

 

POZOSTAŁE KLASY   

 

13 – 14 czerwca 2023 r.

 

Zebrania zespołów klasowych w sprawie

wstępnej klasyfikacji rocznej

15 czerwca 2023 r. (czwartek)

 

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych    do 16:00 wpis do e-dziennika

 

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

 

Składanie zestawień ocen przez

wychowawcę do sekretariatu

(do godz. 8.30)

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

 

 

Rada klasyfikacyjna uczniów

kolejność klas:

3 ibB, ibA, Ej, Cj, Bj;

2 ibB, ibA, Ej, Cj, B, Aj;

1 ibC, ibB, ibA, Ej, Cj, Cjx, B, Bx, Aj.

Rada w sprawie wyników klasyfikacji klas IV

21 czerwca 2023 r. (środa)

 

Składanie przez wychowawców wypisanych świadectw i nagród książkowych do podpisania przez p. Dyrektor (do sekretariatu, godz. 12.00)

 

 

  • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 23 czerwca 2023 r. (piątek)

klasy I – godz. 9.00

klasy II i III – godz. 11.00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

1

14.10.2022

(piątek)

Święto Szkoły, ślubowanie uczniów klas I-szych

2

31.10.2022

(poniedziałek)

Dzień wolny przed ,,Wszystkimi Świętymi”

3

02.05.2023

(wtorek)

Dzień wolny między 1 i 3 maja

4

04.05.2023

(czwartek)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy)

5

05.05.2023

(piątek)

Matura pisemna – j. angielski (poziom podstawowy)

6

08.05.2023

(poniedziałek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

7

09.05.2023

(wtorek)

Matura pisemna – j. angielski (poziom rozszerzony, dwujęzyczny)

8

maj/czerwiec 2023

(piątek)

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

9

09.06.2023

(piątek)

Dzień po Bożym Ciele

10

19.06.2023

(poniedziałek)

Dzień wolny (rady klasyfikacyjne)