strona Samorządu Uczniowskiego na Facebook'u

Skład Prezydium SU 2022

 

Anastazja Krzyżanowska - przewodnicząca

 

Anna Majewska - wiceprzewodnicząca

 

Ewa Borys - wiceprzewodnicząca

 

Krzysztof Filipiuk - członek prezydium ds. sportu

 

Aleksandra Ciesielska - członek prezydium ds. PR i Kultury

 

Pola Sielecka - Rzecznik Praw Ucznia

 

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

 

Skład Prezydium SU 2021

Minji Kim - Przewodnicząca
Natasza Łopalewska - wice
Oliwia Rzepecka - wice
Oliwier Augustynowicz - ds. PR i Kultury
Antek Gorzeliński - ds. mediów i komunikacji
Ola Czajkowska - rzeczniczka praw ucznia

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

 

Samorząd szkolny 2020

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: Jan Opala
 • Wiceprzewodniczący: Barbara Karwowska
 • Wiceprzewodniczący: Eryk Kiepuszewski
 • Członek Prezydium ds. PR i kultury: Hanna Zawadka
 • Członek Prezydium ds. sportu: Anna Majewska
 • Rzecznik Praw Ucznia: Karolina Ciołek

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2018/2019

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: Marcel Zdybel
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: Bartłomiej Głomski
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: Antoni Dziwura
 • Członek Prezydium ds. PR: Aleksandra Jaworska
 • Członek Prezydium ds. sportu: Maks Pietrzak
 • Rzecznik Praw Ucznia: Karina Wieteska

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2017/2018

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodnicząca Samorządu: Joanna Jagodzińska
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: Bartłomiej Głomski
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: Antoni Dziwura
 • Członek Prezydium ds. PR: Aleksandra Jaworska
 • Członek Prezydium ds. kultury: Jan Bąk
 • Członek Prezydium ds. sportu: Krzysztof Szczepański 
 • Rzecznik Praw Ucznia: Karina Wieteska

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2016/2017

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: Filip Rowecki 
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: Tugba Altin
 • Przewodnicząca Samorządu ds. Gimnazjum: Ksawery Daniłowicz 
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: Franciszek Sokołowski 
 • Sekretarz Samorządu: Mateusz Milczarek 
 • Członek Prezydium ds. kultury: Joanna Jagodzińska
 • Członek Prezydium ds. sportu: Stanisław Kędzior
 • Członek Prezydium ds. PR: Patryk Pudłowski
 • Rzecznik Praw Ucznia: Oliwia Nguyen

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

 

Samorząd szkolny 2015/2016

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: Mikołaj Zenkiewicz 2E
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: Jakub Spanier 2A
 • Przewodnicząca Samorządu ds. Gimnazjum: Berenika Berdowska 9b
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: Michał Matczak 9a
 • Sekretarz Samorządu: Karolina Kowalska 1B
 • Członek Prezydium ds. kultury: Zofia Zapiec 2Bj
 • Członek Prezydium ds. sportu: Maciej Babicz 2Cj, Filip Rowecki 1ibN
 • Rzecznik Praw Ucznia: Tugba Altin 1ibF

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2014/2015

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Zuzanna Śniecińska 2Cj
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Asena Erik 2ib
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: – Berenika Berdowska 8b
 • Sekretarz Samorządu: - Maja Leszek 2Cj
 • Członek Prezydium ds. kultury i historii: - Michał Materna 2E
 • Członek Prezydium ds. sportu: Krzysztof Rentflejsz 1Cj
 • Rzecznik Praw Ucznia: Asena Erik oraz Berenika Berdowska

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2013/2014

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Michał Malicki 2IB
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Zuzanna Śniecińska 1C
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: – Gabriela Żbikowska 8B
 • Sekretarz Samorządu: - Agnieszka Kulesza 2B
 • Rzecznik Praw Ucznia: - Bartosz Pawłowski 2IB
 • Członek Prezydium: - Karol Kielak 1A

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2012/2013

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Jan Przybyłowicz 2IB
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Joachim Piotrowski 2E
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: – Asena Erik 9B
 • Sekretarz Samorządu: - Ewa Gierszewska 2IB
 • Rzecznik Praw Ucznia: - Klementyna Szymańska 2IB
 • Członek Prezydium: - Bartosz Rajca 2B
 • Członek Prezydium: - Marta Gralec 1CJ

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2011/2012

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Mateusz Dobosz 2E
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Konrad Rydel 2E
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: – Marta Gralec 9B
 • Sekretarz Samorządu: - Konrad Zasadziński 2A
 • Rzecznik Praw Ucznia: - Bartosz Dębek 2D

Opiekun Samorządu: prof. Marcin Lubański

Samorząd szkolny 2010/2011

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Magdalena Rajpert 1B
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Martyna Dakowska
 • Wiceprzewodniczący ds. Gimnazjum: – Magdalena Defoux
 • Sekretarz Samorządu: - Bartłomiej Joński 1C
 • Rzecznik Praw Ucznia: - Karolina Partyga
 • Członek Prezydium Samorządu ds. kultury: – Marta Gasik 1 preIB

Opiekun Samorządu: prof. Michał Lis

Samorząd szkolny 2009/2010

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Adam Malczak, 2IB
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Wojciech Osowiecki, 3IB
 • Sekretarz Samorządu: - Piotr Łopatka, 3C
 • Rzecznik Praw Ucznia: - Kaja Jaśkiewicz, 3B

Opiekun Samorządu: prof. Michał Lis

Samorząd szkolny 2008/2009

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący Samorządu: - Adam Malczak, 1 pre-IB
 • Wiceprzewodniczący ds. Liceum: - Wojciech Osowiecki, 2IB
 • Sekretarz Samorządu: - Piotr Łopatka, 2C
 • Rzecznik Praw Ucznia: - Kaja Jaśkiewicz, 2B

Opiekun Samorządu: prof. Michał Lis

Samorząd szkolny 2007/2008

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący: Aleksander Ciępka, 2b
 • Zastępca Przewodniczącego ds. Liceum: - Zuzanna Kondrat, 2d
 • Zastępca Przewodniczącego ds. Gimnazjum: - Adam Malczak, 9a
 • Sekretarz Samorządu: Aleksandra Konstanciak, 2a
 • Rzecznik Uczniów: Anna Czerkawska, 2e