30.10.2016

Patronat naukowy UW nad klasami biologiczno-chemicznymi i MM w Liceum Batorego

    

W październiku 2016 r. pomiędzy Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym  przez Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Agnieszką Mostowską, a Liceum Stefana Batorego reprezentowanym przez Dyrektora Barbarę Kordas została podpisana  umowa patronacka o współpracy dydaktycznej, w ramach której patronatem zostały objęte klasy biologiczno-chemiczne i z Maturą Międzynarodową w Liceum Stefana Batorego.


W ramach patronatu nad klasami Uczelnia zobowiązuje się do współpracy służącej rozwojowi edukacji biologicznej, w tym m.in. umożliwienia uczniom Liceum uczestnictwa w wybranych zajęciach, w szczególności laboratoryjnych, prowadzonych na Wydziale Biologii UW, umożliwienia uczniom i nauczycielom udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię oraz przedstawienia uczniom oferty dydaktycznej Wydziału Biologii UW.


Koordynatorem  działań  z ramienia Szkoły  jest p. Katarzyna Zaremba, nauczycielka biologii w programie polskim i programie Matury Międzynarodowej.


Współpraca rozpocznie się 13.01.2017 r, od udziału uczniów Liceum Batorego w projekcie „Noc Biologów” organizowanym przez Wydział Biologii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie uczestniczyć będą w wykładach i warsztatach, które zostaną przeprowadzone w szklarniach Ogrodu Botanicznego, w budynku Wydziału Fizyki oraz w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.