05.12.2016

Łukasz Wilski z klasy 2IB otrzymał I nagrodę w konkursie na esej organizowanym przez Amerykańską Izbę Handlową działającą w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland Student Essay Contest) i miał zaszczyt odczytać swój tekst na corocznym walnym zgromadzeniu członków Izby w obecności Ambasadora Stanów Zjednoczonych Paula W. Jonesa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!