26.03.2015

26 marca gościliśmy w szkole Panią Wiceambasador Izraela, Ruth Cohen-Dar, która przybliżyła uczniom klas programu Matury Międzynarodowej historię i współczesne realia społeczno-polityczne swego kraju. Prezentacja pt.”Israel – The Startup Nation” dotyczyła w szczególności izraelskiego modelu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, natomiast pytania uczniów poświęcone były problematyce politycznej – sprawie konfliktu bliskowschodniego i możliwości jego rozwiązania oraz stosunkom dwustronnym polsko-izraelskim. Pani Ambasador – wyrażając nadzieję na kolejne spotkanie – chwaliła wysoki poziom wiedzy uczniów Batorego, którzy w ramach programu IB zajmują się szczegółowo dziejami Bliskiego Wschodu w czasach zimnej wojny oraz relacjami polsko-żydowskimi w okresie II wojny światowej. Spotkanie pomogła nam zorganizować Pani Ewa Rudnik z Departamentu Edukacji Ambasady Izraela w Polsce.