14.03.2015

14 marca b.r. sześcioro uczniów klasy 2 IB Liceum Batorego pod opieką Profesorów Piotra Podemskiego i Marcina Mirosa wzięło udział w MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ w Szkole Międzynarodowej im. Johna F. Kennedy'ego w Berlinie.

Drużynie w składzie Józef Krzyżanowski, Filip Adamczyk, Klaudia Dadasiewicz, Paweł Adamczyk, Ksenia Nowicka i Robert Lipiński udało się wywalczyć DRUGIE MIEJSCE oraz kwalifikację do finałowych MISTRZOSTW EUROPEJSKICH, które odbędą się w czerwcu w Genewie.

Dwaj uczniowie naszej szkoły - Robert Lipiński i Filip Adamczyk - osiągnęli również ogromny sukces w zawodach indywidualnych, zdobywając pierwsze i drugie miejsce, pokonując tym samym wszystkich uczestników. Przy okazji udziału w olimpiadzie podjęliśmy również z jej amerykańskimi organizatorami rozmowy mające na celu uczynienie z Liceum Batorego - począwszy od przyszłego roku szkolnego - regionalnego ośrodka tych zawodów dla anglo- i dwujęzycznych szkół z Polski i krajów sąsiednich.

Dodatkowym celem wyjazdu do Berlina było również tematyczne zwiedzanie stolicy Niemiec w odniesieniu do tematów szeroko omawianych w programie nauczania historii klas IB: zjednoczenia Niemiec w XIX w., III Rzeszy i zimnej wojny. W ciągu dwóch intensywnych dni uczniowie pogłębiali swą wiedzę na temat wybranych aspektów historii Niemiec m.in. w Niemieckim Muzeum Historycznym, Muzeum Topografii Terroru, Mauzoleum Ofiar Holokaustu, Centrum Dokumentacji Oporu przeciwko Nazizmowi czy Panoramie i Mauzoleum Ofiar Muru Berlińskiego, a także przy Checkpoint Charlie, East Side Gallery czy Bramie Brandenburskiej.

Za wszechstronne wsparcie - organizacyjne, moralne i finansowe - dla idei udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Historycznej oraz wyjazdu naukowego do Berlina jesteśmy ogromnie wdzięczni Radzie Rodziców, bez której entuzjazmu i życzliwości wyjazd z pewnością nie mógłby dojść do skutku.

Czekamy teraz na dobre wiadomości z Genewy!