28.09.2012

W dniu 28 września, w 479. rocznicę urodzin Patrona Szkoły - króla Stefana Batorego, odbyło się Święto Szkoły. Podczas uroczystości tradycyjnie złożyli ślubowanie uczniowie klas pierwszych Gimnazjum i Liceum oraz zostały wręczone pamiątkowe dyplomy dla absolwentów, którzy 50 lat temu uzyskali świadectwo dojrzałości. W dniu Święta Szkoły nagrodzono również nauczycieli.
W konkursie przeprowadzanym przez Samorząd Uczniowski na "Nauczyciela Roku" zwyciężyli:
w Gimnazjum p. Paweł Lubowiecki
w Liceum p. Krzysztof Fischer

Jednak najważniejszym wydarzeniem było pożegnanie wieloletnich nauczycieli Batorego - p. Alfredy Klimczewskiej (w Batorym 47 lat), p. Tomasza Gorazdowskiego (w Batorym 41 lat), p. Ewy Cieplińskiej (w Batorym 37 lat), p. Grażyny Baranowskiej (w Batorym 37 lat) oraz p. Krystyny Naruszewicz (w Batorym 13 lat). Nauczyciele otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Pani Dyrektor - Barbara Kordas
SwietoSzkoly2.jpeg
"Nauczyciel Roku" w Gimnazjum - p. Paweł Lubowiecki
"Nauczyciel Roku" w Liceum - p. Krzysztof Fischer
przemawia pani Grażyna Baranowska
pani Grażyna Baranowska
pani Krystyna Naruszewicz
pani Alfreda Klimczewska
pan Tomasz Gorazdowski
wieloletni nauczyciele wraz z p. Dyrektor oraz przedstawicielami Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Wychowanków
maturzyści sprzed 50 lat