09.03.2022

„Wyje za mną ciemny, wielki czas. Krzysztof Kamil Baczyński”

Wystawa, która gości w Liceum Batorego dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy do 31 marca 2022 roku.

 

Film przedestawiający wystawę

 

Wystawa sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kuratorzy: prof. Janusz Górski, dr Ewelina Rąbkowska

Koncepcja: prof. Janusz Górski

Teksty: Dorota Fortuna

Projekt scenografii: prof. Janusz Górski

Organizatorzy dziękują Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie za udostępnienie zdjęć.

Wypożyczenie wystawy zorganizowała Biblioteka Szkolna, a transport sfinansowała Rada Rodziców.