22.01.2021

Setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Dziś mija setna rocznica urodzin naszego absolwenta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczęszczał do Batorego od 1931 roku. Ukończył liceum humanistyczne w roku wybuchu II wojny światowej. Już w szkole pisał wiersze, ale zasłynął jako poeta okresu wojennego. Publikował poezje pod pseudonimem Jan Bugaj. Napisał ponad 500 wierszy, ponadto opowiadania i poematy.
Był poetą zaangażowanym w życie Narodu. Nie mógł stać z boku. Służył w Batalionie „Zośka”, a na miesiąc przed Powstaniem Warszawskim przeszedł do Batalionu „Parasol”. Nie dotarł na koncentrację własnego oddziału, walczył przy Placu Teatralnym, tam też zginął trafiony niemiecką kulą 4 sierpnia 1944 roku. Kilka tygodni później zmarła z powodu odniesionych ran jego ukochana żona Barbara z Drapczyńskich. Oboje są pochowani na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach.
W powszechnej opinii Krzysztof Kamil Baczyński był najwybitniejszym poetą pokolenia Kolumbów. Porównywany do Norwida, a przede wszystkim do Juliusza Słowackiego. Stanisław Pigoń podsumował wstąpienie Baczyńskiego do konspiracyjnego wojska słowami: „Jesteśmy narodem, którego losem jest strzelać do wroga brylantami”.
Utwory Baczyńskiego, choć trudne, pozostają inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. Wiersze naszego absolwenta mają niezliczone interpretacje słowne i muzyczne. Biografia Baczyńskiego stała się także tematem kilku filmów. W Polsce jest 176 ulic jego imienia.  
W naszej szkole znajduje się Tablica Baczyńskiego ufundowana przez uczniów i odsłonięta w 1974 roku. Było to związane z odnalezieniem i przekazaniem do szkoły pliku oryginalnych prac Krzysztofa Kamila (obecnie w Bibliotece Narodowej). Również w tym czasie Baczyński stał się patronem odradzającej się 23 WDH Pomarańczarni i pozostaje nim do dziś.
Nazwisko Baczyńskiego znaleźć można także na tablicy upamiętniającej nauczycieli i wychowanków poległych podczas wojny. Na tej samej tablicy figuruje nasz przedwojenny nauczyciel Adam Zieleńczyk – brat Stefanii Baczyńskiej, matki Krzysztofa.  

W dniu dzisiejszym pani dyrektor Barbara Kordas brała udział w odsłonięciu muralu Baczyńskiego na ulicy Solec 58. Relację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronach Narodowego Centrum Kultury.


Warto także pamiętać, że w tym roku będziemy także wspominać setne rocznice urodzin Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (24 stycznia), Jana Bytnara (6 maja) a także nieco starszego od nich Alka Dawidowskiego (3 listopada 1920).

Marcin Miros - nauczyciel historii, Warszawa 22 stycznia 2021

Strona internetowa poświęcona Baczyńskiemu

Informacja o muralu na stronie NCK