26.04.2017

 

  

Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego

     

Nagroda im. Juliusza Łukasiewicza

     

Nagroda im. Ewy i Waldemara Dębińskich

     

Nagroda im. Wandy Olszewskiej

     

Nagroda Specjalna Rady Rodziców

     

Nagroda Batorak Geograf

     

Nagroda Batorak Historyk

     

Nagroda Dyrektora

Wyróżnienia

Nagrody Sportowe

     

Nagrody dla Przewdoników

Nagrody Szkolnej Gazetki Batorak