Spis treści

Rekrutacja do II L.O. im. Stefana Batorego do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Wnioski

Wnioski będzie się wypełniało w systemie elektronicznym http://www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy je podpisać i przynieść (przysłać) do szkoły. Jeżeli podanie jest podaniem do kilku szkół jednocześnie to należy jest dostarczyć wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Profile

W roku szkolnym 2014/15 planujemy otwarcie sześciu oddziałów pierwszych:

 • 5 oddziałów z polskim programem nauczania, w każdej trzy przedmioty rozszerzone, w tym jeden do wyboru:
  • z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki;
  • dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii;
  • z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii;
   w oddziałach mat-fiz, mat-geo oraz pol-hist przedmiotem do wyboru będzie jeden z przedmiotów:
   • j.niemiecki
   • historia (poza klasą pol-hist)
   • wiedza o społeczeństwie
   • informatyka (poza klasą pol-hist)
   • geografia (poza klasą mat-geo)
  • z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii;
  • dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii;
   w obu oddziałach biol-chem przedmiotem do wyboru będzie jeden z przedmiotów:
   • fizyka
   • matematyka
 • dwujęzyczny oddział przygotowujący do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej.

Rekrutacja dla kandydatów wracających z zagranicy

 • do 20 czerwca 2014 godz. 12:00 - składanie podań
 • 24 czerwca 2014 godz. 9:00 - sprawdzian (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza + do klas dwujęzycznych i preIB dodatkowo język angielski)
 • 30 czerwca 2014 godz. 16:00 - ogłoszenie wyników

W miarę wolnych miejsc odbędzie się rekrutacja dodatkowa dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie wzięły udziału w sprawdzianie w czerwcu:

 • do 25 sierpnia 2014 godz. 12:00 - składanie podań
 • 26 sierpnia 2014 godz. 9:00 - sprawdzian (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza + do klas dwujęzycznych i preIB dodatkowo język angielski)
 • 28 sierpnia 2014 godz. 12:00 - ogłoszenie wyników