UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/


Spis treści

Rekrutacja do Gimnazjum im. Stefana Batorego do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja uzupełniająca

Do 29 sierpnia 2014 zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

  • (od 9 lipca) do 26 sierpnia 2014 do godziny 10:00 – składanie wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej
  • 27 sierpnia 2014 o godzinie 15:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych
  • 28 sierpnia 2014 w godzinach 9:00–15:00 – składanie oryginałów świadectw i pozostałych dokumentów

Wyniki

W dniu 13 maja (wtorek) o godz. 8:00 odbył się sprawdzian uzdolnień kierunkowych do gimnazjum.

Wyniki sprawdzianu są umieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji. Kandydat po zalogowaniu na swoje konto widzi liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych za sprawdzian.

Liczba punktów rekrutacyjnych równa jest liczbie punktów uzyskanych na sprawdzianie podzielonych przez cztery, np. kandydat, który otrzymał na sprawdzianie 120 punktów (z 200 możliwych) zobaczy wynik 30 punktów rekrutacyjnych.

W dalszej rekrutacji udział biorą wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 130, w tym 50 ze sprawdzianu.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 7 lipca o godzinie 13:00.

O zakwalifikowaniu do szkoły decyduje liczba punktów rekrutacyjnych, obliczonych zgodnie z zapisami w regulaminach rekrutacji. Kandydat zostanie zakwalifikowany tylko do jednej szkoły, która jest przez niego najbardziej preferowana spośród szkół do których uzyska wystarczającą liczbę punktów rekrutacyjnych. Patrz: Biuro Edukacji - często zadawane pytania, pytania 28 i 29.

Wnioski

Wnioski będzie się wypełniało w systemie elektronicznym http://www.gimnazja.edukacja-warszawa.pl/. Po wypełnieniu podania należy je podpisać i przynieść (przysłać) do szkoły. Jeżeli podanie jest podaniem do kilku szkół jednocześnie to należy jest dostarczyć wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Sprawdzian będzie trwał 90 minut i będzie dotyczył uzdolnień lingwistycznych (w języku polskim).

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych zostanie przeprowadzony 13 maja 2014 (wtorek) o godz. 8:00.


Klasy

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy otwarcie dwóch klas dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

Języki obce

W klasach dwujęzycznych nauczanymi językami obcymi będą angielski (5 godz. / tydz.) oraz niemiecki (2 grupy), francuski (1 grupa) lub włoski (1 grupa) - (2 godz. / tydz.)

Rejon

Rejon szkoły jest ograniczony osiami ulic Myśliwieckiej, J. M. Hoene-Wrońskiego, Myśliwieckiej oraz Rozbrat. Do rejonu szkoły należą budynki o adresach: ul. Myśliwiecka 6, ul. Myśliwiecka 6a, ul. Myśliwiecka 6b, ul. Górnośląska 31

Klasy dwujęzyczne są klasami, w których nie obowiązuje rejonizacja. W związku z brakiem kandydatów z rejonu nie planujemy utworzenia klasy innej niż dwujęzyczna.