Nagroda im. Krzysztofa Tatarkiewicza została ufundowana w 2021 roku, gdy ze Stowarzyszeniem Wychowanków skontaktowała się rodzina Tatarkiewiczów. Regulamin Nagrody im. Krzysztofa Tatarkiewicza został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia dnia 30 sierpnia 2021 roku oraz opublikowany 14 września 2021 roku. Jest to nagroda dla młodego matematyka lub matematyczki.

Krzysztof Tatarkiewicz w 1939 r. uzyskał „małą maturę” w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, potem studiował matematykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Magisterium i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ten wybitny polski matematyk publikował prace z zakresu wypukłości sfer i aproksymacji w przestrzeniach Banacha, równań różniczkowych, podstaw analizy matematycznej, analizy numerycznej, teorii liczb, algebry i mechaniki teoretycznej. Napisał podręczniki podstaw mechaniki teoretycznej oraz rachunku wariacyjnego. W późniejszym okresie życia związany był z Uniwersytetem Warszawskim jako wykładowca oraz z „Batorym” jako egzaminator na maturach z matematyki.

W związku z tym Nagroda im Krzysztofa Tatarkiewicza trafiać będzie przede wszystkim do absolwentów „Batorego”, którzy właśnie zdali maturę i zdecydowali się na studiowanie matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jeżeli w danym roku akademickim nie będzie takiego absolwenta lub absolwentki, to nagroda może trafić do osoby studiującej dowolny kierunek matematyczny, na uczelni krajowej lub zagranicznej lub do starszego absolwenta „Batorego” studiującego matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.

„Siłą napędową matematyki w starożytności była, z jednej strony, praktyka (rachunki, obliczanie powierzchni objętości), a z drugiej — być może — czysta ciekawość intelektualna.”

Krzysztof Tatarkiewicz, ankieta Przeglądu Filozoficznego (1995)

Zgodnie z §3 ust.. 2 Regulaminu przyznawania Nagrody im. Krzysztofa Tatarkiewicza z dnia 30 sierpnia 2021 roku, ogłaszamy możliwość przesyłania zgłoszeń przez absolwentów, o których mowa §2 ust. 4 Regulaminu. Absolwenci, o których mowa w §2 ust. 4 powinni przesłać zgłoszenie w terminie do dnia 31 października 2021 roku.

Prosimy o przesłanie w zgłoszeniu (jeden plik pdf):

- imienia, nazwiska, roku matury;

- nazwy uczelni, wydziału, kierunku - najchętniej wraz z linkiem, pod którym można więcej przeczytać o danych studiach; jeżeli studia są międzykierunkowe lub oferują duży wybór przedmiotów, można krótko opisać jaką ścieżką zamierza się podążać;

- wyników matur;

- wyników rekrutacji i krótkiej informacji o procesie rekrutacyjnym (np. jaki był algorytm i uwzględnione przy jego wyliczaniu matury lub jakie inne kryteria były brane pod uwagę przy rekrutacji);

- oraz, opcjonalnie, krótkiego (zawierającego do 500 słów) listu do Kapituły, prezentującego Twoje zainteresowania naukowe (w szczególności matematyczne) oraz wszelkie inne powody, dla których Nagroda im. Krzysztofa Tatarkiewicza powinna trafić właśnie do Ciebie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl.