Z przykrością informujemy, że w dniu 11 listopada 2022 r., w wieku 92 lat, zmarł nasz Kolega

Janusz Ratajczak (matura 1949)

Powstaniec Warszawski ps. „Maciek”

Dnia 24 października 2022 roku odszedł w wieku 85 lat

 

Jerzy Michał Jastrzębowski (matura 1954)Dziennikarz Polskiego Radia, członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", szef podziemnego Radia Solidarność, wychowanek naszej Szkoły i wieloletni członek Stowarzyszenia. Był inicjatorem i fundatorem nagrody Pro Publico Bono przyznawanej młodemu absolwentowi za działalność społeczną realizowaną, gdy był uczniem/uczennicą Szkoły.

Msza Święta Żałobna odbędzie się 

31 października 2022 r. o godz. 11.00 

w Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach,

po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego

na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie (162-5-16).

 Z żalem zawiadamiamy o odejściu Koleżanki Danuty Pajączkowskiej (matura 1947)

oraz Kolegi Andrzeja Pajączkowskiego (matura 1950)

 

Wspólne nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 19 października 2022 roku (środa) o godzinie 14:00

w kościele pw. św. Karola Boromeusza (ul. Powązkowska 14) po czym nastąpi pożegnanie przy grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim.

 

 

 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 30 września (piątek) 2022 roku na godzinę 20:00 (w pierwszym terminie), w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (platforma zoom) oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na 8 października godzinę 9:00 w formie mieszanej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (platforma zoom) oraz bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje o sposobie logowania się na platformę Zoom zostaną wysłane (tylko do członków) najpóźniej trzy dni przed zebraniem.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków

2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków

4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu

7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2021

8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

9.  Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021

11. Wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie wydłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej o rok oraz ewentualne wybory

12. Wolne wnioski

13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia Wychowanków wraz z objaśnieniem funkcji Zgromadzenia Walnego znajduję się na stronie internetowej. W razie pytań - Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco odpowiada na korespondencję kierowaną pod adres kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia  2022 r.

zmarł nasz Kolega

                     Leszek Rosowski-Reński

komandor porucznik Marynarki Wojennej 

absolwent naszego Liceum z roku 1959

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 9 maja (poniedziałek) w domu pogrzebowym ul. Powązkowska 45/47.

 

 

Brak uroczystości 50-lecia matury w roku szkolnym 2021/2022

W roku 2021 Stowarzyszenie Wychowanków podjęło decyzję o nieorganizowaniu 50-lecia matury w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Bardzo nam przykro, że jesteśmy zmuszeni zrezygnować chwilowo z tej wieloletniej tradycji, ale nie chcemy ryzykować zdrowia i życia naszych absolwentów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie możliwość zaproszenia na uroczystości zarówno absolwentów z 1971, jak i 1972 roku.

 

Oczywiście, jeżeli absolwent matura 1971 roku woli otrzymać swój pamiątkowy dyplom w tym roku, to jest taka możliwość. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl (ewentualnie telefoniczny z sekretarz Stowarzyszenia Magdą Muter: 531-016-986).

 

-------------------------------------------------------------------

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 września  2021 r.

odeszła w wieku 91 lat nasza Koleżanka

 

JADWIGA KAWCZYŃSKA-ROSOCHACKA

dr nauk chemicznych, nauczyciel akademicki

 

Absolwentka naszego Liceum z r. 1948. Przez długie lata sekretarz Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego. Współorganizatorka wielu  jubileuszowych zjazdów Wychowanków. Oddana bez reszty sprawom Szkoły i jej Wychowanków, łącząca kolejne pokolenia Batoraków.

Żegnamy wspaniałą Koleżankę i Przyjaciółkę.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 października 2021 r. o godz. 1100 w kościele pw. Św. Elżbiety w Powsinie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

 

 

 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 25 września (sobota) 2021 roku na godzinę 11:00 (w pierwszym terminie)  oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 11:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 24 w budynku Szkoły przy, ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie, jeżeli do tego czasu Szkoła pozostanie otwarta.

Pracujemy nad tym, by ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Zgromadzenie miało ponownie formę mieszaną – by można było w nim uczestniczyć także za pomocą platformy Zoom.  

Dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa (na miejscu) oraz sposobie logowania się na platformę Zoom zostaną wysłane (tylko do członków) najpóźniej trzy dni przed zebraniem. Osoby, które wezmą udział w Zgromadzeniu osobiście, prosimy o przybycie o 10:45  (sala będzie otwarta od godziny 10:30). 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków

2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków

4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu

7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2020

8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

9.  Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia Wychowanków wraz z objaśnieniem funkcji Zgromadzenia Walnego znajduję się na stronie internetowej. W razie pytań - Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco odpowiada na korespondencję kierowaną pod adres kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. 

Z poważaniem,

 

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków

Z żalem zawiadamiamy o odejściu Koleżanki Jolanty Kąckiej- Szymańskiej, matura 1956

 dnia 5 stycznia 2021 roku.

Pogrzeb odbędzie się 27.01 o godzinie 12.00 w kościele św.Boromeusza, na starych Powązkach.

 

 

Z żalem zawiadamiamy o odejściu Koleżanki Małgosi Hammer (Matuszewskiej), klasa A, matura 1967

 

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie na Powązkach w dniu 04.01.2021r. o godz. 10.00.

 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 19 września 2020 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie)  oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 24 w budynku Szkoły przy, ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Zgromadzenie będzie miało formę mieszaną - można w nim będzie uczestniczyć także za pomocą platformy Zoom. Osoby, które wezmą udział w Zgromadzeniu osobiście, prosimy o przybycie o 9:45 (sala będzie otwarta od godziny 9:30). 

Dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa (na miejscu) oraz sposobie logowania się na platformę Zoom zostaną wysłane (tylko do członków) najpóźniej trzy dni przed zebraniem.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków

2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków

4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu

7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2019

8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

9.  Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2019

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia Wychowanków wraz z objaśnieniem funkcji Zgromadzenia Walnego znajduję się na stronie internetowej. W razie pytań - Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco odpowiada na korespondencję kierowaną pod adres kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków

 

Informacja dla początkujących użytkowników platformy Zoom.

Instrukcja NIE zawiera linku do Walnego Zgromadzenia. Zaproszenia zostały wysłane indywidualnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, których adresy mailowe posiadamy w naszej bazie kontaktowej. W przypadku jakichkolweik wątpliwości prosimy o kontakt mialowy: kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. Jeżeli część naszych maili do Państwa dochodzi, a część nie, to prosimy bardzo o dodanie naszego adresu do listy adrestaów zaufanych / białej listy kontaktów.

 

Informacje o spotkaniu w Szkole:

Prosimy o przybycie o 9:45 (sala będzie otwarta od godziny 9:30). W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz z uwagi na konieczność zorganizowania Walnego Zebrania przedstawiamy propozycję zasad, które mogą zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzenia Zebrania:

1.    Obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, dotyczy to poruszania się po terenie szkoły. Maseczkę lub przyłbicę będzie można zdjąć po zajęciu miejsca w sali, gdzie będą odbywały się obrady. Zachęcamy jednak by w miarę możliwości pozostawać w maseczce cały czas.

2.   Obowiązek używania rękawiczek podczas wchodzenia do szkoły, podpisywania listy obecności, oraz podczas kontaktu z powierzchniami, co do których dezynfekcji nie ma pewności. Oczywiście można przynieść własny długopis.

3.    Dezynfekcja ławek, przed zajęciem miejsca przez Członków Stowarzyszenia (środki dezynfekujące będą dostępne na miejscu).

4.    Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do sali, gdzie będą odbywały się obrady (środki dezynfekujące będą dostępne na miejscu).

5.    Obowiązek utrzymywania odległości 2 metrów na terenie Szkoły.

6.    Obowiązek siadania co drugą ławkę, oznacza to, że pomiędzy siedzącymi osobami musi być odstęp przynajmniej jednej ławki (z przodu i z tyłu).

7.    Obowiązek wietrzenia sali gdzie będą odbywały się obrady co godzinę na co najmniej pięć minut.

 

Gdyby Koledzy i Koleżanki mieli jeszcze jakieś sugestie, bądź uwagi prosimy o informacje: kontakt@stowarzyszenie.edu.pl.

 

 

50-lecie matury 2020

 

W roku 1970, w związku z reformą edukacji, przeprowadzono niewiele egzaminów maturalnych. W związku z tym, a także z zagrożeniem epidemiologicznym, Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków podjął decyzję o nieorganizowaniu obchodów 50-lecia w 2020 roku. Część absolwentów brała udział w zeszłorocznym jubileuszu. Pozostałych serdecznie zapraszamy na do kontaktu mailowego (kontakt@stowarzyszenie.edu.pl). Chętnie wyślemy dyplom pocztą lub zaprosimy na obchody i wręczymy osobiście w 2021 roku.

  

Z przykrością informujemy, że w dniu 11 lipca 2020 r. zmarł absolwent Batorego Wojciech Siedlecki, (matura 1956 r.). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 11:30 na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa), w domu pogrzebowym, sala B. Po pożegnaniu zmarły zostanie odprowadzony do miejsca spoczynku.

 

 

Odwołanie „Jajeczka” w 2020 roku

 

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 w związku z informacjami na temat zwiększającego się zagrożenia o charakterze epidemiologicznym podjęliśmy decyzję o odwołaniu tradycyjnego „Jajeczka” - naszego spotkania z okazji Świąt   Wielkanocnych.

 Pamiętajmy, że zdrowie ciężko przecenić, dlatego zachęcamy do stosowania rekomendowanych środków ostrożności i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję do integracji przy okazji Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się przed wakacjami.

 Pozdrawiamy,

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

  

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2019 r. zmarła nagle nasza

Koleżanka Ewa Kunkel

z domu Tkacz 

Absolwentka Liceum im. Stefana Batorego (matura 1968)

Wieloletnia, aktywna Członkini Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków, zaangażowana w życie Szkoły, Skarbnik obecnej kadencji

 

Msza żałobna zostanie odprawiona 3 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego 

 

Żegnamy Cię, Ewo, odpoczywaj w pokoju 

 

Koleżanki i Koledzy

 

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 93 lat zmarł nasz

Kolega Eugeniusz Tyrajski „Sęk”

 

Wychowanek Liceum im. Stefana Batorego

Powstaniec Warszawski, wielki kibic Legii Warszawa

 

Msza żałobna zostanie odprawiona 2-go stycznia o godz. 12:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej w Warszawie

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. zmarła Jolanta Kiesio, jedna z najsympatyczniejszych Woźnych 

z Liceum im.Stefana Batorego

Uroczyste nabożeństwo odbędzie się 23 grudnia o 10:05

w Kościele Św. Ignacego Loyoli Na Wólce Węglowej przy Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie

 

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie w sprawie utworu "Patointeligencja"

W związku z tym, że za sprawą klipu „Patointeligencja” II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie zyskało większe zainteresowanie medialne, Stowarzyszenie Wychowanków postanowiło zająć niniejsze stanowisko.

O gustach się nie dyskutuje, zwłaszcza że utwory artystyczne od zawsze należały do kategorii, która wymyka się zasięgowi obiektywnej oceny. Dobrze, gdy dotyczą one istotnych społecznie spraw. Trzeba mówić o kwestiach trudnych, warto jednak pamiętać, że opisywane zjawiska nie zawsze dotyczą całej społeczności. 

Otrzymujemy głosy od absolwentów, których razi język i forma utworu. Jednocześnie jednak pojawia się wiele pozytywnych opinii wskazujących na muzyczne walory utworu, oraz ciepłych reakcji skupiających się na uczuciach młodzieży i potrzebie stworzenia bliskich relacji, w szczególności między rodzicami a dziećmi.

Być może w dzisiejszych czasach dyskusję jest w stanie wzbudzić dopiero użycie tak mocnych środków wyrazu. Ważne jest, że przesłanie wychowanków Szkoły odbija się szerokim echem w debacie publicznej.

Jeśli pojawia się w sferze publicznej utwór pokazujący istnienie zjawiska co najmniej nieodpowiedniego, zamiast poddawać go krytyce, warto zastanowić się nad ewentualnymi przyczynami zjawisk w nim opisanych i możliwością poprawy sytuacji, o której opowiada.

 

 

 

„Opłatek” –  spotkanie świąteczne, 13 grudnia o 18:00

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów z Batorego na spotkanie świąteczne. Tradycyjnie odbędzie się ona w piątek przed Świętami (w tym roku wyjątkowo wcześnie), bo 13 grudnia o godz. 18:00 (w stołówce szkolnej). Opłata za poczęstunek wyniesie 40 PLN. Najprawdopodobniej spotkanie urozmaicą chór szkolny, którego działalność wspieramy na co dzień oraz Kolega Romek Janczewski, który zagra "melodie sezonowe". Bardzo zachęcamy, przyjdźcie koniecznie! 

 

 

 

W dniu 3 listopada 2019 r. zmarł nasz Kolega Piotr Najgrodzki

wychowanek lLceum im.Stefana Batorego (matura 1958)

Pogrzeb odbędzie się 13-go listopada o godz. 11:00 w kościele św.Karola Boromeusza przy ul Powązkowskiej w Warszawie

 

 


W dniu  24 października 2019 r. zmarł nasz Kolega,

absolwent Liceum im. Stefa Batorego (matura 1949)

 

prof. dr hab. med. Jan Witold Doroszewski

syn prof. Witolda Doroszewskiego

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie radiologii. Wieloletni Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Kierownik Zakładu Biofizyki i Biomatematyki. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

Członek Rady Języka Polskiego, inicjator badań nad komunikacja językową

 pracowników służby zdrowia z pacjentami.

Żegnaj  Kolego Janie

 

Zebranie Zarządu

18:45 wtorek 5 listopada w sali 27

 

Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) 14 października 2019r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA SZKOŁY

II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie

 

9:30 Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej 7 inaugurująca nowy rok szkolny i Święto Szkoły.

11:00 Uroczystości w Auli szkolnej:

  • złożenie kwiatów pod tablicą poległych, pomnikiem Stefana Batorego oraz tablicą upamiętniającą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

  • ślubowanie klas pierwszych i ich oficjalne przyjęcie w poczet uczniów Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie,

  • wręczenie Absolwentom sprzed lat siedemdziesięciu (rok matury 1949), sześćdziesięciu (rok matury 1959) oraz pięćdziesięciu (rok matury 1969) pamiątkowych dyplomów od Dyrekcji Szkoły i Stowarzyszenia Wychowanków,

  • część artystyczna i tort okolicznościowy.

Po zakończeniu uroczystości w Auli, zapraszamy naszych Gości do sali nr 24 (parter) na spotkanie w gronie Absolwentów, nauczycieli i członków Stowarzyszenia.

Prosimy o wcześniejsze zajęcie miejsc w Auli, ze względu na znaczną liczbę uczniów składających przysięgę (13 klas). 

 

50-lecie matury

Drogie Koleżanki i Koledzy, maturzyści z roku 1969

Dyrekcja Liceum im. Stefana Batorego ostatecznie zaplanowała ślubowanie klas pierwszych i ich oficjalne przyjęcie w poczet uczniów Liceum na poniedziałek 14 października o godzinie 11:00 w szkolnej auli.

Na uroczystość zaproszeni są i pamiątkowe dyplomy otrzymają absolwenci sprzed lat siedemdziesięciu (rok matury 1949), sześćdziesięciu (rok matury 1959) oraz pięćdziesięciu (rok matury 1969).

Stowarzyszenie zaprasza w imieniu Szkoły i absolwentów:

prof. Irminę Dmowską, geografia
prof. Krystynę Gogelę, biologia
prof. Janinę Lenkiewicz, język rosyjski
prof. Ryszarda Pietrzaka, przysposobienie obronne
prof. Barbara Romankiewicz, wychowanie fizyczne
prof. Andrzeja Turowskiego, wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne.

Po uroczystości w auli, spotykamy się z naszymi gośćmi w sali nr 24 - parter.

Proponujemy składkowy catering przygotowany przez panią Monikę Sapalak ( prowadzi stołówkę i szkolny bufet) kawa, herbata, kanapki i ciastka oraz specjalny tort. Orientacyjny koszt– 40 zł

Koordynatorem spotkania jest Kolega Andrzej Michna (matura 1968 – klasa prof. Edwarda Ziółkowskiego).

Kontakt oraz zgłoszenie uczestnictwa w uroczystości drogą mailową:

akmichna@stowarzyszenie.batory.edu.pl

(prosimy umieścić w DW kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl)

oraz telefonicznie: 604 618 051.

W zgłoszeniu proszę umieścić tekst :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych: – imię i nazwisko, adres email, nr telefonu w celu informowania o uroczystościach 50-lecia matury w 2019 roku.

 

PS. Panie prosimy o podanie w zgłoszeniach aktualnego nazwiska/nazwisk a w nawiasie nazwisko z czasów szkolnych.

 

Pożegnanie Kolegi Marka Rymuszko (1948 – 2019)

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Marka Rymuszko, absolwenta z roku 1966. Bardzo barwnej postaci w szkole, aktywnego w całym swoim życiu. 

Ukończył Wydział Prawa i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz, reportażysta, publicysta, pisarz, scenarzysta, nauczyciel akademicki. Dorobek Marka jest bardzo bogaty i różnorodny. Dziennikarz w redakcji „Prawo i życie”, autor reportaży „Ekspresu reporterów” wydawanych przez KAW, autor kilku książek, sztuki teatralnej, scenariuszy filmowych. W 1990 roku organizował magazyn „Nieznany Świat”, którego redaktorem naczelnym był przez cały czas, aż do dziś.

30 lipca o godzinie 13:00  w kościele Św. Karola Boromeusza odbędzie się nabożeństwo żałobne,; spocznie na Starych Powązkach. 

 

Pożegnanie Kolegi Wojciecha Bogaczyka (1958-2019)

Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci naszego Absolwenta Wojciecha Bogaczyka (matura 1978) - historyka, polityka i nauczyciela. Był działaczem opozycji demokratycznej i założycielem (1980) Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam wcześniej podjął studia historyczne i włączył się w działania lubelskiego środowiska Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem wydawnictw niezależnych. W stanie wojennym został internowany. W latach 90. zasiadał w prezydium Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i był zaangażowany w Chrześcijański Ruch Obywatelski. W 1989 roku opublikował książkę Problemy  religijne w prasie wychodzącej poza zasięgiem  cenzury w latach 1976-1980 oraz był współautorem Powrotów, publikacji wydanej w 2014 przez Narodowe Centrum Kultury. W 2001 roku wyróżniono Go odznaką "Zasłużony Działacz Kultury". W 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP za swoją działalność opozycyjną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 Krzyżem Wolności i Solidarności.

W piątek 26 lipca 2019 r. pożegnamy Go o godz.12.00 w kościele św.Karola Boromeusza na warszwskich Powązkach.     

50-lecie matury

Drogie Kolezanki i Koledzy, maturzyści z roku 1969

Jak zapewne słyszeliście, tradycją w naszej Szkole jest świętowanie 50-lecia matury. Dyrekcja liceum wręcza jubilatom okolicznościowe dyplomy w dniu święta szkoły czyli prawdopodobnie (data jeszcze niepotwierdzona) w piątek 27 września. Bardzo prosimy wszystkich naszych absolwentów z roku 1969 o kontakt z nami z zarządu Stowarzyszenia wychowanków i z kolegami, mailowy, telefoniczny, sms`owy.

Koordynatorem spotkania jest Kolega Andrzej Michna (matura 1968). Można się z nim kontaktować drogą mailową: akmichna@stowarzyszenie.batory.edu.pl (prosimy też umieścić kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl w kopii maila) oraz telefonicznie: 604 618 051.

Okres wakacyjny

Do września Szkoła i Stowarzyszenie Wychowanków nie pracują na pełnych obrotach. Pozostajemy w kontakcie zdalnym. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zgromadzenie Walne 

Zgromadzenie Walne odbędzie się 18 maja (sobota) o godz. 10:00 w sali 11 w budynku Szkoły. Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 18 maja 2019 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie)  oraz w razie braku quorum – wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie Członków będzie miało charakter wyborczy. Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, ul. Myśliwiecka 6, Warszawa (sala 11)

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej

5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji 2015-2019

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2018

9. Wybór Zarządu

10. Wybór Komisji Rewizyjnej

11. Wolne wnioski i dyskusja

12. Ogłoszenie wyników wyborów 

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Zebranie Zarządu (otwarte)

Najbliższe zebranie Zarządu, zawsze otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia, odbędzie się prawdopodobnie 7 maja (wtorek) o 18:00.

Walne Zgromadzenie (nadzwyczajne)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 12 stycznia (sobota) 2019 roku o godz. 11:00 w budynku Szkoły. Zostało zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej. Głównym celem Zgromadzenia będzie podsumowanie Zjazdu 100-lecia i rozmowa o rozwoju i celach Stowarzyszenia. Od godziny 10:00 będzie dostępna sala do rozmów nieformalnych oraz możliwość zapłacenia składek członkowskich (gotówką). By wziąć w Walnym Zgromadzeniu aktywny udział (dysponować głosem) wystarczy być członkiem Stowarzyszenia, który opłacił przynajmniej jedną składkę członkowską. Serdecznie zapraszamy!

Planowany porządek obrad

 

1)                 Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2)                 Przyjęcie porządku obrad

3)                 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

4)                 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej

5)                 Merytoryczne sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia ze Zjazdu Stulecia

6)                 Finansowe sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia ze Zjazdu Stulecia

7)                Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8)                Dyskusja nad sprawozdaniami

9)                Głosowanie nad sprawozdaniami

10)             Wolne wnioski i dyskusja

11)             Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

12)             Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Wysyłka materiałów zamówionych podczas 100-lecia

Wysyłka jest w tej chwili przeprowadzana.

Pożegnanie Kolegi Eugeniusza Karola Chyłka

16 listopada zmarł nagle i niespodziewanie nasz serdeczny kolega 

profesor dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek

absolwent naszego Liceum matura 1968, 

Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zawodowo nasz Kolega ma wielkie osiągnięcia, o tym napiszą Jego współpracownicy, bliżsi i dalsi znajomi.

Dla nas Gienio  był zawsze kapitalnym kumplem i uczynnym kolegą. 

Związany całym sercem i rodzinnie z Batorym. Ojciec i siostra potem syn i siostrzenice, synowa to Batoracy.

Uczestniczył we wszystkich zjazdach wychowanków, bardzo wielu spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych

Gienek angażował się w tysiące spraw już w szkole a tym bardziej po ukończeniu studiów.

Stale był aktywny na różnych polach, wygłaszał, doradzał, reprezentował,  podróżował.

Z nami, kolegami z klasy był w stałym kontakcie.

No właśnie. To jakby wczoraj,   celebrowaliśmy razem Jubileusz 100 lecia Gimnazjum i Liceum, zaraz potem 50 lecie naszej matury. Umawialiśmy się znowu na spotkanie klasowe, na opłatek w szkole…

Kto zatańczy z koleżankami walca?

 

"Opłatek" - spotkanie świąteczne, 14 grudnia 2018 roku (piątek) 18:00

Spotkanie świąteczne Wychowanków Batorego odbędzie się w piątek, 14 grudnia, o godzinie 18:00 w naszej Szkole, w sali 24. Koszt poczęstunku wyniesie 30PLN. 

Niewygłoszone podziękowanie na obchodach 100-lecia Liceum im. St. Batorego w dniu 15 października 2018 roku

W imieniu osób, które otrzymały dyplomy ukończenia naszego Liceum 50, 60 i więcej lat temu, serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły oraz Stowarzyszeniu Wychowanków za możliwość uczestnictwa w tej podniosłej uroczystości. 

Korzystając z okazji, chcę się zwrócić do uczniów, którzy właśnie złożyli piękną przysięgę. Ja wiem, że młodzież nie lubi rad i pouczeń. Ja też tego nie znosiłem w waszym wieku. Wiem, że sami dobrze wiecie, co i jak robić. Pozwólcie mi podzielić się dwiema refleksjami.

Pierwsza: miejcie świadomość, że żyjecie w kraju, w którym wasza przyszłość, wasza kariera, wasze sukcesy zależą tylko i wyłącznie od was. Zależą od waszego talentu, pracowitości i od odrobiny szczęścia. Żyjcie w zgodzie z sobą realizujcie swoje nawet najbardziej zwariowane pomysły, spełniajcie najbardziej niezwykłe marzenia, bo tylko takie życie - w zgodzie z sobą - da wam satysfakcję.

Druga refleksja dotyczy patriotyzmu. Dziś nie trzeba biegać z pistoletem i budować barykady. Dziś patriota to po prostu porządny, uczciwy człowiek. Nie jest nim ten, kto powiewa bez przerwy flagą i z byle okazji śpiewa hymn. Patriota to ten, kto sprząta po swoim psie, kto przestrzega prawa i uczciwie płaci podatki, kto jest wrażliwy na krzywdę innych, kto chce pomagać słabszym i ten, kto nie godzi się na zawłaszczanie naszych wolności, ten, kto czuje się Polakiem, ale także Europejczykiem.

Życzę wiec wam, młodsi koledzy, realizacji waszych marzeń w Polsce, we wspólnej Europie.

Marek Młynarski uczeń Liceum im. St. Batorego 1966-1968

Spotkanie zarządu 

Spotkania zarządu zwykle odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18:00 w sali nr 27. Daty najbliższych spotkań:

 

Pożegnanie prof. Juliusza Łukasiewicza

Szanowni Państwo, Droga Rodzino i Przyjaciele, 

Jak Państwo wiedzą, Juliusz Łukasiewicz zmarł 31 marca 2018 r. w Ottawie.

Julek zawsze uważał, że właściwe pożegnanie osoby bliskiej, która odeszła to uczczenie Jej życia. I tak też chciał zostać zapamiętany - takim jakim był za życia. Jego ulubionym zwrotem były słowa: Live Life to the Fullest, i tak naprawdę żył.

14 kwietnia odbyło się w Ottawie spotkanie A Celebration of Julek's Life.

Teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na uroczystość Juliusz Łukasiewicz - życie spełnione, piękne. Spotkanie to odbędzie się w sobotę czerwca o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Julka synowie, Piotr i Marek, przyjadą do Warszawy by wziąć udział w uroczystości dla uczczenia życia Julka.

Zamiast kwiatów rodzina będzie wdzięczna za datki na fundusz nagrody im. Juliusz Łukasiewicza w Jego Alma Mater, Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.

Wpłaty można kierować na: Julius Łukasiewicz Prize, Stefan Batory High School, c/o 2777 Dundas St.W., Toronto M6P 1Y4, ON, Canada, lub skontaktować się marklukasiewicz@gmail.com 

 

Pożegnanie Michała Jankiewicza

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2018 r. w Tatrach w wieku 28 lat zginął Michał Jankiewicz, wspaniały Człowiek i Przyjaciel, wybitny Absolwent Liceum im. Stefana Batorego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdolny ekonomista i analityk, miłośnik gór, mieszkał w Warszawie.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku w godzinie 14.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.

Żegnamy Cię, Przyjacielu!

Pożegnanie prof. Juliusza Łukasiewicza

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2018 r.

zmarł w Kanadzie nasz Kolega

 

prof. Juliusz Łukasiewicz

 

absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (matura 1937).

Aktywny członek Stowarzyszenia Wychowanków naszej Szkoły.

Wieloletni fundator nagrody dla najlepszego maturzysty-matematyka.

 

 

Jego pogoda ducha, chęć życia i nieustanne podróżowanie po świecie wydawały się być wieczne. Znakomicie wykształcony, władający kilkoma językami był Obywatelem Świata. Bardzo liczyliśmy, że przyjedzie jak zwykle spotkać się przy kawie, a w tym roku szczególnie czekaliśmy, że we wrześniu będzie honorowym Gościem na jubileuszu 100-lecia Szkoły. Jest nam niezmiernie smutno, że już nas nie będzie zarażał tym swoim optymizmem.

Żegnamy Cię Julku. Pozostaniesz w naszej pamięci jako najlepszy Przyjaciel i Kolega.

 

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Wychowanków

 

 Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego

 

 

"Opłatek" - spotkanie świąteczne, 15 grudnia (piątek) 18:00

Spotkanie świąteczne Wychowanków Batorego odbędzie się w piątek, 15 grudnia, o godzinie 18:00 w naszej Szkole. Tzw. "opłatek", to szczególna okazja dla wszystkich absolwentów, profesorów i sympatyków naszej Szkoły by w świątecznej atmosferze spotkać się i złożyć sobie najlepsze życzenia. Podczas spotkania można zobaczyć długo niewidzianych znajomych, a od starszych kolegów dowiedzieć się, jak wyglądały takie spotkania w Batorym zaraz po wojnie. To niezwykłe momenty... 

Przypominamy, że udział w spotkaniu - kolacji jest płatny, koszt to 50 zł/os. Członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką za rok 2017 otrzymują 20% rabatu, tj. płacą 40 zł/os. 

Pożegnanie pułkownika Zbigniewa Makowieckiego

Uroczyste pożegnianie płk Zbigniewa Makowieckiego, kawalerzysty kampanii wrześniowej, żołnierza 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, aktywnego działacza Polonii brytyjskiej oraz absolwenta Naszej Szkoły odbędzie się 25 listopada o godz. 11:00 w Warszawie, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej; prochy złożone zostaną na Powązkach Wojskowych.

Informacja dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii: nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 3 listopada 2017 r. o godz. 12:30 w kościele NMP Matki Kościoła, Windsor Road, Ealing, London; spopielenie nastąpi o godz. 14.15 w Brakespear Crematorium, Ruislip.

Podpułkownik Zbigniew Makowiecki - Relacja z Gali na zamku w Suchej Beskidzkiej

Podpułkownik Zbigniew Makowiecki – Batorak 100-latek

25 marca 2017 roku na zamku w Suchej Beskidzkiej odbyła się wielka gala na cześć wówczas jeszcze podpułkownika Zbigniewa Makowieckiego. Powitanie odbyło się na dziedzińcu zamku, który przypomina nieco dziedziniec zamku na Wawelu, w asyście pocztów sztandarowych, plutonu kawalerii oraz licznie zgromadzonych gości.

Później odbyła się uroczysta kolacja w salach zamkowych, a następnie akademia w Sali Rycerskiej. W uroczystościach wzięło udział ponad 300 osób, w tym wojskowi, burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast, i oczywiście najbardziej ulubieni przez Jubilata – kawalerzyści.

W pewnym momencie na scenie pojawili się harcerze: Jadwiga Pisarska z Komendy Szczepu 23 WDHiZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także Natalia, Zuzanna i Daniel – chorąży oraz Małgosia, harcerka z Batorego. Druhna Jadwiga wygłosiła szczery, płomienny pean z okazji jubileuszu 100 lat druha Zbyszka, harcerza z tej samej drużyny.

Druh Zbyszek był zaskoczony i szczerze wzruszony – nie wiedział, że harcerze przyjadą na tę uroczystość. Długo z nimi rozmawiał. 

Wielki Bal Stulecia rozpoczął się oczywiście polonezem. O północy wygłoszono uroczyste toasty, zrobiono też pamiątkowe zdjęcie w krużgankach zamkowych. Jubilat przyjmował życzenia i drobne upominki, a bal trwał do rana.

Był jeszcze olbrzymi tort dzielony szablą przez Jubilata, młodzi ułani wręczali wszystkim paniom róże, pito toasty za zdrowie pań – a o północy, starym kawaleryjskim obyczajem, wypito zdrowie konia. Śpiewano też żurawiejki – słynne piosenki na poszczególne pułki kawalerii. O 3. Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego była m.in. taka:

Kto ostrogą, szablą błyska?

To są strzelcy z Wołkowyska.

Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Kawaleria” – szwadron Toporzysko, występujące w barwach 3 Pułku  Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego.

Na tej wspaniałej imprezie jubileuszowej był przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, kolega prezes Łukasz Hnatkowski, który wręczył Jubilatowi Złotą Odznakę Stowarzyszenia oraz upominki.

Na zakończenie warto dodać, że 30 września tego roku, w Kalinowym Dole, czyli tam, gdzie Zbigniew Makowiecki zakończył swój udział w kampanii wrześniowej, został odczytany stosowny rozkaz – i nasz Jubilat został awansowany do rangi pułkownika.

***

Krystyna Malik 

wyjątek z Głosu Batoraków 2017

Spotkania absolwentów z uczniami

Międzypokoleniowo - Batoracy - Batorakom przekazują doświadczenia życiowe - bezcenną wiedzę nie do zdobycia gdziekolwiek indziej. O tym czy warto, jak jest w i po - studiach, pracy - w konkretnych zawodach.

Jesteś uczennicą/uczniem? Chcesz żeby Twoja klasa miała tego typu spotkanie? napisz do nas!

Jesteś absolwentką/absolwentem? Podoba Ci się idea takich spotkań? napisz! Ty też możesz przekazać Twoje bezcenne doświadczenie młodszym Batorakom.