Darowizny oraz składki członkowskie można przekazywać:

Roczna składka członkowska wynosi obecnie 75 PLN dla osoby pracującej oraz 40 PLN dla studenta / emeryta / innej osoby niepracującej.