Chołuj Natalia           laureat XLIII Olimpiady Języka Niemieckiego

Harrison Maria          laureat XLV Olimpiady Języka Angielskiego

Busiło Szymon          finalista XLV Olimpiady Języka Angielskiego

Domownik Anna       finalista XLV Olimpiady Języka Angielskiego

Oramus Berenika      finalista XLV Olimpiady Języka Angielskiego

Piaseczny Michał      finalista XLV finalista Olimpiady "Losy żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego"

Sozański Piotr           laureat XLV laureat Olimpiady "Losy żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego"

Duszyński Antoni      laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Hobler-Micherska Ida     finalista XLIII Olimpiady Języka Francuskiego

Buzun Wojciech         laureat XLVII Olimpiady Geograficznej

Gawroński Jan            finalista XLVII Olimpiady Geograficznej

Kobylińska Julia         finalista XLVII Olimpiady Geograficznej

Koszewski Józef         finalista XLVII Olimpiady Geograficznej

Nowakowski Mateusz     finalista XLVII Olimpiady Geograficznej

Mateńko filip             finalista XLVII Olimpiady Geograficznej

Sobiecki Wiktor         laureat XV Olimpiada Przedsiębiorczości

Sobiecki Wiktor         laureat XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Fabiński Krystian       finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Ramsza Jakub            finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Rajpert Jeremi           finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Olbryś Aleksandra     finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawadka Hanna         laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Tyszkiewicz Kaja        finalista CCLXVII Olimpiady Chemicznej

Borkowski Jakub       finalista CCLXVII Olimpiady Chemicznej

Dziurzyński Jan         finalista XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej

Tyszkiewicz Kaja       laureat XXXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Borkowski Jakub      finalista XXXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Tyszkiewicz Kaja       finalista Olimpiada Wiedzy Chemicznej Uniwersytu Jagiellońskiego

Sawicki Mikołaj        finalista II edycji Konkursu Biotechnologicznego Politechniki Warszawskiej

Goździk Tymoteusz     laureat Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Borkowska Pola       laureat Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Utrata Paweł            finalista LXX Olimpiady Fizycznej

Stępniewska Julia    finalista Olimpiady Wiedzy o Mózgu