Nagrody ustanowione od roku szkolnego 2017/2018  przez Fundację Społeczności Liceum Batorego działającą przy szkole,  dla najlepszych maturzystów: społecznika i humanisty.
Laureatem wymienionych nagród może zostać absolwent II L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, którego wyróżnia pełna zaangażowania działalność na rzecz społeczności Liceum Batorego oraz dla maturzysty, który wykazuje szczególne zainteresowania naukami humanistycznymi.
O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła Nagród.

Nagroda Fundacji SLB za wybitną działalność na rzecz społeczności Liceum Batorego:

2022 Maciej Litewski

2021 Barbara Karwowska

2020 Bartłomiej Głomski
2019 Joanna Jagodzińska
2018 Jacek Sagatowski

Nagroda Fundacji SLB dla najlepszego Batoraka humanisty:

2022 Natalia Chołuj

2021 Małgorzata Kwapniewska

2020 Barbara Brodowska
2019 Anita Szepelska
2018 Franciszek Cudek