Nagroda Wandy Olszewskiej

 

Nagroda w postaci pamiątkowej książki i dyplomu uznania została  ufundowana przez p. Wandę Olszewską za bardzo dobre wyniki w nauce języka francuskiego oraz szczególne zainteresowanie kulturą francuską. Pamiątkowa książka i dyplom wręczana była od 1997 roku.

W 2012 roku Rada Rodziców ufundowała nagrodę im. Wandy Olszewskiej dla najlepszego maturzysty-romanisty.

Pani Wanda Olszewska - nauczycielka języka francuskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w latach 1959 - 1995.

Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Fonetycznego i Wydziału Doskonalenia Nauczycieli Języka Francuskiego dla Zagranicy na paryskiej Sorbonie.

Za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Warszawy" i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Otrzymała ponadto wiele nagród i wyróżnień za przygotowanie finalistów i laureatów olimpiad języka francuskiego.

Wspaniała Wychowawczyni, znakomity Pedagog, szanowana i lubiana przez młodzież i kolegów

Laureaci nagrody Wandy Olszewskiej

2022 nie przyznano

2021 Kosma Le Corre

2020 Dominika Szereda

2019 Julia Michno

2018 Patryk Bratuś

2017 Joanna Rosińska

2016 Klaudia Dadasiewicz

2015 Michalina Rączka

2014 Magdalena Defoux

2013 Anna Jaśkiewicz

2012 Giulia Facca

Pamiątkowe książki otrzymali:

2011 Dagmara Kowalik, Aleksandra Weronika Kobylińska

2010 Natalia Kowalczyk

2009 Aleksandra Księżopolska

2008 Maria Molska

2007 Ewa Godlewska