Nagroda prof. Krzysztofa J. Filipiaka

Nagroda ufundowana przez prof. Krzysztofa J. Filipiaka dla najlepszego Batoraka - Medyka, który z najlepszym wynikiem uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagroda wręczana jest od 2011 roku.

Prof. Krzysztof J. Filipiak w 1991 roku ukończył Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. W okresie nauki w liceum był finalistą Olimpiady Polonistycznej (nauczyciel – prof. Aleksandra Podlewska-Szmidt).

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, WUM, 1997). Na tej właśnie uczelni uzyskał doktorat z wyróżnieniem w 28. roku życia, habilitację w 33. roku życia, profesurę uczelnianą w 35. roku życia. W wieku 37 lat uzyskał tytuł profesorski, w chwili nominacji będąc najmłodszym profesorem polskiej kardiologii i jednym z najmłodszych profesorów nauk medycznych w Polsce.

Nauczyciel akademicki, naukowiec, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii. W latach 2012-2017 roku Prodziekan I Wydziału Lekarskiego WUM. Od 2017 jest Prorektorem WUM ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Członek Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Redaktor Naczelny “Kardiologii Polskiej”

Laureaci nagrody prof. Krzysztofa J. Filipiaka

2020 Karol Sadowski

2019 Jan Kucharski

2018 Ignacy Sterliński

2017 Monika Stradczuk

2016 Oliwia Niżnik

2015 Adrianna Szypulska

2014 Julia Woynarowska

2013 Kamil Ludwiniak

2012 Grzegorz Rak

2011 Piotr Gajewski