Nagroda prof. Krzysztofa J. Filipiaka

Ufundowana przez prof. dra hab. nauk medycznych Krzysztofa J. Filipiaka dla Batoraka - Medyka, który z najlepszym wynikiem uzyskał indeks dowolnego kierunku lekarskiego uczelni kształcącej lekarzy w Warszawie.
Prof. Krzysztof J. Filipiak w 1991 roku ukończył Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. W okresie nauki w liceum był finalistą Olimpiady Polonistycznej.
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, WUM, 1997), gdzie pracował ćwierć wieku. Na tej właśnie uczelni uzyskał doktorat z wyróżnieniem w 28. roku życia, habilitację w 33. roku życia, profesurę uczelnianą w 35. roku życia. W wieku 37 lat uzyskał tytuł profesorski, w chwili nominacji będąc najmłodszym profesorem polskiej kardiologii i jednym z najmłodszych profesorów nauk medycznych w Polsce.
Nauczyciel akademicki, naukowiec, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii i farmakologii klinicznej. Były Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, były Redaktor Naczelny “Kardiologii Polskiej”. Promotor 22 doktoratów, opiekun 6 habilitacji, z których jedna osoba posiada już własny tytuł profesorski.
Był Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego WUM ds. nauki, Prorektorem WUM i Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w WUM, a od października 2021 roku jest Rektorem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Dyrektorem Instytutu Nauk Klinicznych w tej Uczelni – obecnie jednej z czterech uczelni w Warszawie, kształcącej lekarzy. Nagroda wręczana jest od 2011 roku.

Laureaci nagrody prof. Krzysztofa J. Filipiaka

2021 Natalia Pawełas

2020 Karol Sadowski

2019 Jan Kucharski

2018 Ignacy Sterliński

2017 Monika Stradczuk

2016 Oliwia Niżnik

2015 Adrianna Szypulska

2014 Julia Woynarowska

2013 Kamil Ludwiniak

2012 Grzegorz Rak

2011 Piotr Gajewski