Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego

Ryszard Pomirowski - podchorąży Armii Krajowej odznaczony Krzyżem Walecznych, został w dniu 2 II 1944 rozstrzelany w publicznej egzekucji po zamachu na Kutscherę.

Maria Pomirowska - matka absolwenta Szkoły - Ryszarda (rocznik matury 1939) - ufundowała doroczną nagrodę im. Ryszarda Pomirowskiego dla najlepszego ucznia. W 1969 roku pierwszy raz nagrodę otrzymał Andrzej Chwiej.

Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego stała się najbardziej cenionym przez absolwentów wyróżnieniem, gdyż podsumowuje ona, niegdyś czteroletnią a obecnie trzyletnią działalność najlepszych uczniów zarówno na polu nauki jak i w życiu uczniowskiej społeczności.

Laureaci nagrody im. Ryszarda Pomirowskiego

2022 Linda Wnętrzewska

2021 Antoni Dziwura

2020 Stanisław Klimaszewski

2019 Maria Giertych

2018 Magdalena Molęda

2017 Zuzanna Pyzikiewicz

2016 Robert Lipiński

2015 Maciej Hołubiec

2014 Joanna Piotrowska

2013 Kamil Ludwiniak

2012 Grzegorz Rak

2011 Adam Malczak, Agnieszka Jasińska

2010 nagrody nie przyznano

2009 Natalia Skłodowska

2008 Janusz Skrzypecki

2007 Katarzyna Wyzgał

2006 Artur Malantowicz

2005 Marcin Napiórkowski

2004 Krzysztof Marcin Choromański

2003 Łukasz Kozub

2002 Wojciech Wciórka

2001 Paweł Marczewski

2000 Marek Rosłan

1999 Łukasz Małek

1998 Joanna Popko, Krzysztof Mizerski

1997 Joanna Różyńska

1996 Magdalena Wcisły

1995 Magdalena Brzozowska

1994 Monika Nalepa

1993 Marcin Frelek

1992 Maryla Jędrzejko, Adam Wierzbicki

1991

1990 Marcin Galwas, Dariusz Kubuj

1989 Katarzyna Hryniewicz, Maciej Sterliński

1988 Małgorzata Bonikowska, Franciszek Longchamps

1987 Aneta Kroc, Robert Maksimuk

1986 Julian Myrycha,Tomasz Zymer

1985 Krzysztof Koszewski, Irena Pietrzak

1984 Sławomir Kuśmierek, Krystyna Szczepanowska

1983 Agata Lewulis

1982

1981 Andrzej Bursztyński, Maciej Matuła

1980 Anna Konopka, Wojciech Szymański

1979 Ludomira Gawala, Joanna Kosińska, Elżbieta Tkaczyk

1978 Marcin Kunicki, Elżbieta Szwed

1977 Andrzej Chrzanowski, Marta Pietkiewicz

1976

1975 Renata Ćwiertnia

1974 Danuta Błaszkiewicz, Krzysztof Łopiński

1973 Krzysztof Jasiński, Grażyna Kosińska

1972 Anna Peryt

1971 Tadeusz Koźniewski

1970 w szkołach ogólnokształcących nie przeprowadzono egzaminu dojrzałości

1969 Andrzej Chwiej