Nagroda im. Juliusza Łukasiewicza

Juliusz Łukasiewicz ukończył osiem klas Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego (od 1933 roku I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego) w latach 1929/30 - 1936/37 i zdał maturę w 1937 roku.

Podczas wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii. Doktoryzował się na uniwersytecie londyńskim w 1966 roku. Inżynier i profesor, specjalista aerodynamiki szybkości naddźwiękowych, pracował w centrum badań lotnictwa W. Brytanii Royal Aircraft Establishment (1945 - 1948) i w National Research Council of Canada w Ottawie (1949 - 1957). W latach 1958 - 1968 był dyrektorem von Karman Gas Dynamics Facility, Arnold Engineering Development Center, USAF, w Tennessee, największego kompleksu instalacji szybkości hyperdźwiękowych. Laboratoria te wykonały dużą część badań aerodynamicznych projektu Apollo (lądowanie człowieka na Księżycu w 1969 roku), samolotów naddźwiękowych i pocisków balistycznych. Do 1998 roku dr Łukasiewicz był profesorem w Virginia Polytechnic Institute and State University w Blacksburg, Va. i w Carleton University w Ottawie. Jako członek Północnoamerykańskiego Studium Spraw Polskich, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie Juliusz Łukasiewicz działał na rzecz niepodległości Polski, a następnie przyjęcia Polski do NATO.

Z okazji 75tych urodzin w dniu 7 listopada 1994r. i z inicjatywy jego synów Piotra i Marka, rodzina, przyjaciele i koledzy zapoczątkowali fundusz do użycia na cel przez niego wybrany. Fundusz ten, powiększony przez Jubilata, został przeznaczony przez niego na ustanowienie dorocznej nagrody, dla absolwenta Liceum, który wykazuje szczególne uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych (chemia, fizyka, matematyka).

Nagroda im. Juliusza Łukasiewicza została przyznana po raz pierwszy w 1996 roku.

Laureaci nagrody im. Juliusza Łukasiewicza

2022 Patrycja Barańczyk

2021 Kaja Tyszkiewicz

2020 Adam Harrison

2019 Michał Bucoń

2018 Piotr Molenda

2017 Kacper Łęcki

2016 Oskar Grudziński

2015 Dominik Madej

2014 Hanna Pytlak

2013 Damian Artyszak

2012 Karolina Zawiślińska

2011 Paulina Rowińska, Agnieszka Czarny

2010 nagrody nie przyznano

2009 Łukasz Krysiak

2008 Rafał Rutkowski

2007 Paweł Borycki

2006 Mateusz Wiliński

2005 Piotr Regulski

2004 Rafał Muchorski

2003 Katarzyna Jodko

2002 Jędrzej Fulara

2001 Adam Biliński, Piotr Trojanek

2000 Magdalena Bieroza

1999 Dominika Konikowska

1998 Mikołaj Korzyński

1997 Piotr Demusiak

1996 Marcin Sawicki