Ustanowiona od roku szkolnego 2014/2015 przez Muzeum Szkolne dla najlepszego maturzysty - historyka.

Laureatem nagrody może zostać absolwent II L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, który wykazuje szczególne zainteresowanie historią, odnosi sukcesy w zawodach międzyszkolnych, konkursach lub Olimpiadzie Historycznej, jest aktywnym członkiem koła przewodników przy Muzeum Szkolnym, wyróżnia się zachowaniem oraz działalnością społeczną w życiu szkoły.

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła Nagród.

Laureaci nagrody Batorak - Historyk

2022 Filip Grzębski

2021 Mikołaj Rokicki

2020 Antonina Mierzejewska

2019 Maria Giertych

2018 Kacper Kwiatek

2017 Szymon Makowski

2016 Anna Latuszek

2015 nagrody nie przyznano