Ustanowiona od roku szkolnego 2014/2015 przez Radę Rodziców dla najlepszego maturzysty - geografa.

Laureatem nagrody może zostać absolwent II L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, który wykazuje szczególne zainteresowanie geografią, odnosi sukcesy w zawodach międzyszkolnych, konkursach lub Olimpiadzie Geograficznej, uczestniczy w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych projektach geograficznych, wyróżnia się działalnością społeczną w życiu szkoły oraz w sferze zachowania.

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła Nagród.

Laureaci nagrody Batorak - Geograf

2022 Wojciech Buzun

2021 Filip Mateńko

2020 Marcel Zdybel

2019 nie przyznano

2018 Piotr Sieńko

2017 Jan Stępniewski

2016 Anna Roguska

2015 Ashu Jha