Laureaci konkursów i olimpiad

w latach 2000-2009

rok 2000

Nagroda Dyrektora 

 • Maciej Byliniak - za nienaganną postawę uczniowską, bardzo dobre wyniki w nauce, celujące wyniki na egzaminie dojrzałości i godne reprezentowanie Szkoły w olimpiadzie literatury i języka polskiego.

Nagrody Rady Rodziców i Stowarzyszenia Wychowanków Za wzorową postawę uczniowską, bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości i godne reprezentowanie Szkoły w olimpiadach:

 • Konrad Werner - olimpiada języka angielskiego
 • Monika Batogowska - olimpiada języka rosyjskiego
 • Weronika Szczawińska - laureatka olimpiady literatury i języka polskiego
 • Jan Kwapisz - olimpiada języka łacińskiego
 • Michał Minałto - olimpiada języka francuskiego
 • Piotr Kulma
 • Tomasz Jagielski
 • Wojciech Sadowski

Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i nienaganną postawę uczniowską:

 • Julia Feldman,Tomasz Antosiewicz, Anna Sitarska, Agnieszka Lachowska, Paweł Szczepański, Natalia Górecka, Arietta Wojtala, Paweł Halta, Dawid Cegiełka.

Nagrody za dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie Szkoły:

 • Monika Tkaczyk - olimpiada geograficzna
 • Krzysztof Borkowski - laureat olimpiady geograficznej i olimpiady nautologicznej
 • Marta Giżyńska - olimpiada fizyczna.

Nagrody za godne reprezentowanie Szkoły:

 • Dariusz Piątek - laureat olimpiady historycznej
 • Ryszard Kita - laureat olimpiady historycznej
 • Witold Dąbrowski - olimpiada filozoficzna.

Nagroda dla Daniela Nagy za najlepiej zdany egzamin dojrzałości z języka polskiego.

 • Marek Rosłon - finalista olimpiady literatury i języka polskiego
 • Jan Łazicki - finalista olimpiady historycznej
 • Maciej Kiślowski - finalista olimpiady historycznej
 • Jakub Klimkiewicz - finalista olimpiady biologicznej

 

rok 2001

Paweł Marczewski laureat olimpiady historycznej i olimpiady języka polskiego
Krzysztof Gorzelak laureat olimpiady historycznej
Grzegorz Pac laureat olimpiady historycznej
Adam Kapała laureat olimpiady wiedzy o prawach człowieka
Maria Fronczak finalistka olimpiady języka francuskiego
Jan Łazicki finalista olimpiady języka łacińskiego
Piotr Trojanek finalista olimpiady matematycznej
Piotr Bentkowski finalista olimpiady ekologicznej
Wiktoria Juda finalistka olimpiady wiedzy o świecie

 

rok 2002

Izabela Kałaczyńska laureatka olimpiady biologicznej
Łukasz Kozub laureat olimpiady geograficznej
Bolesław Matuszewski laureat olimpiady języka angielskiego
Wojciech Wciórka laureat olimpiady języka łacińskiego
Michał Kozaczyński laureat olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Stanisław Kisielnicki finalista olimpiady historycznej
Ewa Grecka finalistka olimpiady języka rosyjskiego
Krzysztof Choromański finalista olimpiady matematycznej
Michał Kozaczyński finalista olimpiady o prawach człowieka
Marcin Paczewski finalista olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Małgorzata Pańkowska finalistka olimpiady ekologicznej
Zofia Fijałkowska finalistka olimpiady filozoficznej
Marek Jankowski finalista olimpiady historycznej
Piotr Olkowski finalista olimpiady historycznej

 

rok 2003

 

rok 2004

Gimnazjum
Agnieszka Pastuszak finalistka konkursu historycznego, finalistka konkursu geograficznego
Paweł Borycki laureat konkursu geograficznego, laureat konkursu chemicznego, laureat konkursu ekologicznego
Przemysław Gnatowski finalista konkursu geograficznego
Anna Jodko finalistka konkursu geograficznego
Marek Kapusta finalista konkursu geograficznego
Bartłomiej Roch finalista konkursu geograficznego
Anna Szustak finalistka konkursu geograficznego
Piotr Zawadzki laureat konkursu geograficznego
Tomasz Traczyk finalista konkursu matematycznego
Paweł Mazurkiewicz laureat konkursu ekologicznego
Piotr Słok laureat konkursu ekologicznego
Marta Rustecka finalistka konkursu ekologicznego
Sandra Zając finalistka konkursu ekologicznego
Mateusz Pastewka finalista konkursu ekologicznego

 

Liceum
Natalia Cabaj laureatka olimpiady wiedzy o prawach człowieka
Hubert Świętek laureat olimpiady historycznej
Krzysztof Choromański laureat olimpiady matematycznej, laureat olimpiady fizycznej
Rafał Muchorski laureat olimpiady matematycznej
Krzysztof Kozak laureat olimpiady wiedzy ekologicznej, finalista olimpiady filozoficznej
Katarzyna Mech finalistka olimpiady biologicznej
Artur Malantowicz finalista olimpiady geograficznej
Paweł Huryn finalista olimpiady fizycznej

 

rok 2005

Gimnazjum
Katarzyna Kowalska laureatka konkursu geograficznego
Małgorzata Kowalska laureatka konkursu geograficznego
Emil Długołęcki laureat konkursu historycznego, finalista konkursu matematycznego
Mateusz Mazurkiewicz laureat konkursu historycznego
Grzegorz Banasiak finalista konkursu matematycznego
Karol Żebrowski finalista konkursu matematycznego
Jakub Kunicki finalista konkursu matematycznego

 

Liceum 
Anna Koźbiel laureatka olimpiady artystycznej
Piotr Regulski finalista olimpiady fizycznej
Mateusz Wiliński finalista olimpiady fizycznej
Artur Malantowicz laureat olimpiady geograficznej
Paweł Borycki finalista olimpiady geograficznej
Michał Markiewicz finalista olimpiady geograficznej i nautologicznej
Paulina Szperlińska finalistka olimpiady historycznej
Izabela Tomaszewska finalistka olimpiady historycznej
Aleksander Woźniak laureat olimpiady historycznej
Agnieszka Dorn finalistka olimpiady historycznej, finalistka olimpiady matematycznej
Dominik Kępiński laureat olimpiady historycznej
Szymon Wójcik finalista olimpiady historycznej
Jan Krzysztof Końsko laureat olimpiady historycznej
Justyna Żyłka finalistka olimpiady języka francuskiego
Agnieszka Tudek finalistka olimpiady języka francuskiego
Marta Wierzbicka finalistka olimpiady języka francuskiego
Milena Okuń laureatka olimpiady języka rosyjskiego
Grzegorz Ostaszewski finalista olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Natalia Cabaj laureatka olimpiady wiedzy o prawach człowieka
Jerzy Świrski laureat konkursu eseistycznego i teatralnego
Anna Wasilewska laureatka konkursu ekologicznego
Joanna Leszczyńska laureatka konkursu ekologicznego
Janina Mróz laureatka konkursu ekologicznego
Anna Łysik laureatka konkursu ekologicznego
Paweł Mazurkiewicz laureat konkursu ekologicznego
Marta Rustecka laureatka konkursu ekologicznego
Agata Sawnor laureatka konkursu ekologicznego
Sandra Zając laureatka konkursu ekologicznego

 

rok 2006 

Gimnazjum
Sonja Wap laureatka konkursu filozoficznego
Agnieszka Szypulska finalistka konkursu filozoficznego
Agnieszka Cybulska finalistka konkursu chemicznego

 

Liceum 
Artur Malantowicz laureat olimpiady geograficznej, finalista olimpiady nautologicznej
Aleksander Siemaszko laureat olimpiady historycznej
Piotr Sosnowski laureat olimpiady WOS, finalista olimpiady historycznej
Marek Kapusta finalista olimpiady geograficznej
Katarzyna Wyzgał finalistka olimpiady języka polskiego
Dominik Kępiński finalista olimpiady języka polskiego
Piotr Dąbrowski finalista olimpiady języka polskiego
Klementyna Dec finalistka olimpiady języka angielskiego
Paweł Borycki finalista olimpiady chemicznej, finalista olimpiady fizycznej
Mateusz Wiliński finalista konkursu fizycznego
Łukasz Czarnecki laureat olimpiady matematycznej

 

rok 2007

Gimnazjum
Justyna Gula laureatka konkursu geograficznego
Agata Patejuk finalistka konkursu geograficznego
Wojciech Górny finalista konkursu geograficznego
Łukasz Zienkiewicz finalista konkursu geograficznego
Adam Czerwiński finalista konkursu geograficznego
Julia Kasparek finalistka konkursu polonistycznego
Grzegorz Socha finalista konkursu polonistycznego
Piotr Jankowski laureat konkursu wiedzy biblijnej "Hieronymus"
Mateusz Mazurkiewicz laureat konkursu "Dzieje oręża i losy żołnierza polskiego"
Wojciech Osowiecki laureat konkursu informatycznego LOGIA 07
Piotr Kalinowski laureat konkursu informatycznego LOGIA 07
Łukasz Mioduszewski finalista konkursu informatycznego LOGIA 07

 

Liceum
Jakub Szumski laureat olimpiady filozoficznej
Daria Dąbrowska laureatka olimpiady języka rosyjskiego
Marek Kapusta laureat olimpiady geograficznej
Emil Długołęcki laureat olimpiady historycznej
Łukasz Czarnecki finalista olimpiady matematycznej
Piotr Dąbrowski finalista olimpiady języka polskiego
Katarzyna Wyzgał finalistka olimpiady języka polskiego, finalistka olimpiady historycznej
Izabela Smolińska finalistka olimpiady języka polskiego
Natalia Skłodowska finalistka olimpiady geograficznej
Łukasz Hys finalista olimpiady geograficznej
Piotr Moskała finalista olimpiady historycznej
Paweł Borycki finalista olimpiady chemicznej
Małgorzata Gołębiowska finalistka olimpiady z podstaw przedsiębiorczości

 

rok 2008

Gimnazjum
Agnieszka Jasińska laureatka konkursu biologicznego
Łukasz Mioduszewski-Crawford finalista konkursu fizycznego
Wojciech Górny finalista konkursu matematycznego
laureat olimpiady matematycznej dla gimnazjalistów
Robert Kłoszewski laureat konkursu informatycznego LOGIA
Tomasz Mańdziuk laureat olimpiady matematycznej dla gimnazjalistów
Jakub Miziński finalista konkursu matematycznego
Joanna Radosz finalistka konkursu polonistycznego
Wodzisław Kiciński laureat konkursu geograficznego
Ewelina Mabiala laureatka konkursu geograficznego
Maciej Padamczyk finalista konkursu geograficznego
Agata Patejuk laureatka konkursu geograficznego
Aleksander Musiał laureat konkursu historycznego
Łukasz Perski finalista konkursu chemicznego
Agnieszka Danielak wyróżnienie w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów Konkurs recytatorski
Justyna Gula laureatka konkursu filozoficznego
Vuong Sy Anh finalistka konkursu filozoficznego

 

Liceum
Janusz Skrzypecki finalista olimpiady chemicznej
Filip Basaj laureat olimpiady geograficznej
Jakub Kuzioła laureat olimpiady geograficznej
Natalia Skłodowska laureatka olimpiady geograficznej
Agnieszka Łaszczuk finalistka olimpiady języka polskiego
Konrad Szymczyk finalista olimpiady historycznej
Łukasz Ostrowski laureat olimpiady historycznej
Małgorzata Kacprzyk finalistka olimpiady historycznej
Piotr Leonarski laureat olimpiady wiedzy o prawach człowieka
Szyman Ozimek finalista olimpiady języka angielskiego
Magdalena Michalska finalistka olimpiady języka łacińskiego
Rafał Rutkowski finalista mazowieckiego konkursu fizycznego
Piotr Moskała finalista mazowieckiego konkursu fizycznego

 

rok 2009 

Gimnazjum
Dobija Karolina laureat konkursu geograficznego
Dukaczewska Klaudia finalista konkursu geograficznego
Fosiewicz Tomasz finalista konkursu geograficznego
Głowacka Aleksandra finalista konkursu geograficznego
Gralińska Elżbieta finalista konkursu fizycznego
Gralińska Elżbieta finalista konkursu języka niemieckiego
Hollanek Tomasz finalista konkursu polonistycznego
Janik Maciej finalista konkursu geograficznego
Kaim Anna laureat konkursu polonistycznego
Kłoszewski Robert finalista konkursu informatycznego Logia
Kociński Witold laureat konkursu historycznego
Kuleta Małgorzata laureat konkursu geograficznego
Kumidor Robert laureat konkursu geograficznego
Michalak Zbigniew laureat konkursu historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1945. Od traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej"
Napiórkowska Marta laureat konkursu geograficznego
Olejnik Maciej laureat konkursu matematycznego
Olejnik Maciej laureat konkursu fizycznego
Rajpert Magdalena finalista konkursu języka niemieckiego
Rak Grzegorz laureat konkursu fizycznego
Rak Grzegorz laureat konkursu chemicznego
Sarnacka Natalia finalista konkursu geograficznego
Smaga Agnieszka finalista konkursu języka niemieckiego
Solnicki Michał finalista konkursu geograficznego
Sosnowski Rafał finalista konkursu fizycznego
Stelągowski Tomasz finalista konkursu informatycznego Logia09
Stelągowski Tomasz laureata Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów
Vuong Sy Anh laureat konkursu geograficznego
Wieczorek Piotr finalista konkursu polonistycznego
Wieczorek Piotr laureat konkursu geograficznego
Wieczorek Piotr finalista konkursu języka niemieckiego
Wituszyński Witold finalista konkursu geograficznego

 

Liceum 
Krysiak Łukasz finalista olimpiady fizycznej
Krysiak Łukasz finalista konkursu fizycznego PW
Skłodowska Natalia laureatka olimpiady geograficznej
Gumińska Monika finalistka olimpiady geograficznej
Pytlak Paweł finalista olimpiady geograficznej
Gadomska Anita finalista olimpiady literatury i języka polskiego
Szczęsny Aleksander finalista olimpiady wiedzy o ue
Babańczyk Bartłomiej laureat olimpiady wiedzy o prawach człowieka
Bukowski Aleksander finalista olimpiady historycznej
Kowalczyk Natalia laureatka olmpiady języka francuskiego
Ozimek Szymon laureat olimpiady języka angielskiego
Bartmiński Grzegorz laureat olimpiady języka angielskiego
Redas Bartłomiej finalista olimpiady geograficznej