Laureaci konkursów i olimpiad

w latach 1980-1989

rok 1980

Andrzej Anderko chemia
Adam Gołębiowski chemia
Piotr Jurga chemia
Michał Rudowski fizyka
Romuald Szymczak geografia
Robert Smoktunowicz historia

rok 1981

Andrzej Anderko chemia
Janusz Baczyński chemia
Remigiusz Baran chemia
Krzysztof Sienkiewicz chemia
Piotr Świetlichowski chemia
Piotr Chmielewski fizyka
Adam Szczepankowski historia
Jolanta Sujecka język francuski
Martyna Szałańska język francuski

rok 1982

Andrzej Anderko chemia
Bohdan Korzeniowski historia
Monika Mrozek język rosyjski
Martyna Kucharska Międzyszkolna Olimpiada Artystyczna

rok 1983

Piotr Kotecki historia

rok 1984

Piotr Stachura fizyka
Ewa Orłowska język francuski
Katarzyna Król język polski
Łukasz Pierzyna język polski
Monika Ziebert język polski
Marek Kalinowski Międzyszkolna Olimpiada Artystyczna

rok 1985

Grzegorz Chełmecki chemia
Julian Myrcha fizyka
Roman Pędzalski język francuski
Marcin Grajewski język polski
Dariusz Ranek język polski
Piotr Kotecki matematyka

rok 1986

Joanna Cukierska fizyka
Robert Maksymiuk fizyka
Kamila Podlewska język francuski
Ilona Safiańska język francuski
Maria Sie-Grabowska język polski

rok 1987

Andrzej Radomski chemia
Roman Doradzinski fizyka
Paweł Kędzierski fizyka
Radosław Rożycki fizyka
Michał Otorowski historia
Michał Stępień historia
Monika Karbowska język francuski
Kamila Podlewska język francuski
Franciszek Longchamps język rosyjski
Robert Maksymiuk matematyka, fizyka

rok 1988

Paweł Golik chemia
Bogdan Lech chemia
Andrzej Radomski chemia
Małgorzata Bonikowska historia
Zbigniew Huszcz historia
Marcin Zalewski historia
Agnieszka Bazak język rosyjski
Michał Otorowski Międzyszkolna Olimpiada Artystyczna
Magdalena Żurek Międzyszkolna Olimpiada Artystyczna

rok 1989

Mateusz Krasuń chemia
Andrzej Radomski chemia
Katarzyna Janitz język angielski
Magdalena Dębińska język francuski
Agata Walusiak język francuski
Marek Małowidzki matematyka
Grażyna Jurkiewicz Międzyszkolna Olimpiada Artystyczna