Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?

Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest dostarczenie podpisanego oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół nr 66 dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

Co dalej? Jak ustalić hasło i po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+?

  • Wychowawca (np. na wywiadówce) przekaże Ci adres dziennika elektronicznego. Adres znajduje się również na stronie szkoły w zakładce "Dla rodziców" - "Dziennik elektroniczny". Adres e-dziennika to https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawasrodmiescie. Wpisz go w przeglądarce. Wyświetli się powitalna strona systemu.
  • Kliknij przycisk "Zaloguj się", a następnie – "Przywracanie dostępu".

 

 
 
 
  • W wyświetlonym oknie w polu edycyjnym wpisz znaki z obrazka widocznego ponad nim. Jeśli zestaw znaków na obrazku jest nieczytelny, możesz wygenerować następny obrazek klikając ikonę  "Zmień próbkę". Następnie wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk "Wyślij wiadomość".
  • Po kliknięciu przycisku "Wyślij wiadomość", jeśli wpisałeś poprawne znaki, wyświetli się następująca informacja, a na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłana informacja.
 
  • Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać hasło.
 
  • W oknie "Aktywacja konta" ponownie przepisz znaki z obrazka, wprowadź hasło, którego będziesz używał logując się do e-dziennika. Program podpowie Ci jakie warunki hasło musi spełniać. Po wpisaniu takiego samego hasła w obu polach, kliknij przycisk "Ustaw nowe hasło".

 
  • Po kliknięciu "Ustaw nowe hasło", wyświetli się następująca informacja.

  •  Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.