Strona dziennika elektronicznego

 

  • Aby zalogować się do systemu należy w 'Nazwie użytkownika' wpisać podany w oświadczeniu adres mailowy.
  • Pierwsze logowanie: w celu ustanowienia hasła należy kliknąć na 'Załóż konto', a następnie postępować według komunikatów.
  • Żeby zmienić adres email wpisany w dziennik proszę przynieść wypełnione oświadczenie o zmianie adresu email.