Składanie wniosków i deklaracji wyboru przedmiotów w programie IB 6-15 czerwca 2022 do godz. 12:00

Szkoła dysponuje 2 miejscami z ograniczonym wyborem przedmiotów w poszczególnych grupach:

   grupa 2: angielski tylko w wersj B

   grupa 3: historia i psychologia

   grupa 4: chemia

   grupa 6: j. francuski, j. niemiecki i Visual Arts

 

Egzaminy pisemne odbędą się 21 czerwca 2022 od godz. 9:00:

 • ·         j. angielski
 • ·         j. polski
 • ·         matematyka
 • ·         wybrany przedmiot z grupy 3: historia/psychologia
 • ·         wybrany przedmiot z grupy 4: chemia
 • ·         wybrany przedmiot z grupy 6: j. francuski/j. niemiecki

W przypadku wyboru Visual Arts odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagania: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w zakresie podstawowym dla klasy I i II z wyjątkiem:

 • ·         Matematyka - sylabus matematyki w preIB
 • ·         Psychology – P. Zimbardo „Psychologia i życie” wyd. 4, rozdz. 3 Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania, rozdz. 6 Uczenie się i analiza zachowania, rozdz. 7 Pamięć.
 • Język angielski zakres struktur gramatycznych – poziom B2; słownictwo  podręcznik ‘’Success Advanced” (oraz komponent kursu ‘’Activator’’, poziom B2/C1).

 

Egzaminy odbywają się w j. angielskim z wyjątkiem j. polskiego i języków obcych.

 

Do części ustnej, 23 czerwca 2022, dopuszczeni są kandydaci, którzy w części pisemnej uzyskali minimum:

 • ·         50% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu wybranego przez kandydata na poziomie rozszerzonym;
 • ·         40% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu wybranego przez kandydata na poziomie podstawowym.

 

Na egzaminy zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem) oraz obuwiem na zmianę.