Składanie wniosków i deklaracji wyboru przedmiotów w programie IB do 17 czerwca 2021 do godz. 15:00

Egzaminy pisemne odbędą się 21 czerwca 2021 od godz. 9:00:

 • ·         j. angielski
 • ·         j. polski
 • ·         matematyka
 • ·         wybrany przedmiot z grupy 3: geografia/historia/ekonomia/psychologia
 • ·         wybrany przedmiot z grupy 4: biologia/chemia/fizyka
 • ·         wybrany przedmiot z grupy 6: j. francuski/j. niemiecki/drugi przedmiot z gr. 3 (geografia)/drugi przedmiot z gr.4 (chemia)

 

Wymagania: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w zakresie podstawowym dla klasy I i II z wyjątkiem:

 • ·         Matematyka - sylabus matematyki w preIB
 • ·         Economics – podstawa programowa z Podstaw przedsiębiorczości.
 • ·         Psychology – P. Zimbardo „Psychologia i życie” wyd. 4, rozdz. 3 Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania, rozdz. 6 Uczenie się i analiza zachowania, rozdz. 7 Pamięć.
 • Język angielski zakres struktur gramatycznych – poziom B2; słownictwo  podręcznik ‘’Success Advanced” (oraz komponent kursu ‘’Activator’’, poziom B2/C1).

 

W naborze dodatkowym nie oferujemy przedmiotu Visual Arts.

 

Egzaminy odbywają się w j. angielskim z wyjątkiem j. polskiego i języków obcych.

 

Do części ustnej, 23 czerwca 2021, dopuszczeni są kandydaci, którzy w części pisemnej uzyskali minimum:

 • ·         50% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu wybranego przez kandydata na poziomie rozszerzonym;
 • ·         40% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu wybranego przez kandydata na poziomie podstawowym.

 

Na egzaminy zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem) oraz maseczką i obuwiem na zmianę.