01.07.2022

 

Dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego poszukuje pracownika administracji, do sekretariatu szkoły, od 1.09.2022 r. w wymiarze etatu, praca w godzinach 8 – 16.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy wykształcenia minimum średniego, 5-letniego stażu pracy oraz biegłej obsługi pakietu MS Office, urządzeń biurowych oraz  komunikatywności, punktualności, wielozadaniowości. Podstawowymi  obowiązkami są  m.in. : sprawne i rzetelne wykonywanie czynności kancelaryjnych, systematyczne prowadzenie dokumentacji, w tym rejestrów, ksiąg, ewidencji, umiejętność archiwizowania, dokumentowania i obsługi korespondencji.

CV wraz z  listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy szkoły (sekretariat@batory.edu.pl) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 10-14, do  12.08.2022 r.