13.07.2022

Do 13 lipca 2022 można zmienić złożony wcześniej wniosek o przyjęcie. W tym celu należy:

1. anulować wcześniej złożony wniosek (może to zrobić rodzic osobiście w szkole albo prosimy o wysłanie przez platformę ePUAP pisma ogólnego do podmiotu z prośbą o wycofanie złożonego wcześniej wniosku podając numer wniosku albo nr PESEL kandydata)

2. wygenerować w systemie rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl nowy wniosek i go złożyć do właściwej szkoły (albo w wersji papierowej w szkole albo przez system rekrutacji podpisując profilem zaufanym) - można m.in. wybrać całkowicie inne szkoły.

3. dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru poświadczone przez dyrektora SP za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej klasie (Szkoły Podstawowe mają obowiązek wydać takie dokuemnty - od 1 do 3 kompletów)

 

UWAGA: Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po ósmej klasie będą przez SP wydawane po 7 lipca.

 

W razie pytań prosimy o kontakt ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną - rekrutacja@batory.edu.pl lub tel. +48 723 244 871 (w godzinach pracy komisji: 9:00-15:00 w dni powszednie), sekretariat nie udziela informacji o rekrutacji i nie ma możliwości przełączenia rozmowy.