01.08.2022

Rekrutacja uzupełniająca - wolne miejsca

Klasa z rozszerzoną matematyka i fizyką – 1 miejsce
    2. język obcy do wyboru:
        niemiecki kontynuacja,
        francuski od podstaw i kontynuacja,
        rosyjski od podstaw
Klasa z rozszerzoną biologia, chemia i matematyką – 4 miejsca
    2. język obcy do wyboru:
        niemiecki kontynuacja,
        francuski od podstaw i kontynuacja,
        rosyjski od podstaw
        włoski od podstaw
Klasa z rozszerzoną matematyką i geografią – 2 miejsca
    2. język obcy do wyboru:
        niemiecki kontynuacja,
        francuski od podstaw i kontynuacja,
        rosyjski od podstaw
Klasa z rozszerzonymi językiem polskim i historią – BRAK miejsc
Klasa z Maturą Międzynarodową – 4 miejsca
    2. język obcy do wyboru:
        niemiecki kontynuacja,
        francuski kontynuacja

Terminarz:
1-3 sierpnia w godz. 9:00-15:00 – składanie wniosków (pobierz formularz)
4 sierpnia 10:00 – sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych i z Maturą Międzynarodową (tylko dla kandydatów którzy nie uczestniczyli w sprawdzianach 3/24 czerwca)
11 sierpnia – ogłoszenie wyniku sprawdzianu z angielskiego
12 sierpnia – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia
16-18 sierpnia – składanie oryginałów świadectw
19 sierpnia – ogłoszenie list przyjętych

 

Klasa z rozszerzonymi językiem polskim i historią – BRAK miejsc

 

 

 

 

 

 

Zakwalifikowani kandydaci będa musieli dostarczyc do szkoły:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po ósmej klasie szkoły podstawowej

3. wypełnioną ankietę ucznia

4. trzy zdjęcia

5. kartę zdrowia ze szkoły podstawowej (lub oświadczenie, że w szkole podstaowej nie było takiej dokumentacji)

6. w przypadku oddziału z Maturą Międzynarodową: akceptacja warunków uczestnictwa w programie IB oraz wstępny wybór przedmiotów w programie IB

 

Przyjetych do oddziału IB zapraszamy na test poziomujący z II języka obcego (niemiecki/frncuski), który odbędzie się 30 sierpnia 2022 o godz. 10:00.

 

W razie pytań prosimy o kontakt ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną - rekrutacja@batory.edu.pl lub tel. +48 723 244 871 (w godzinach pracy komisji: 9:00-15:00 w dni powszednie 21 lipca-27 lipca), sekretariat nie udziela informacji o rekrutacji i nie ma możliwości przełączenia rozmowy.