24.06.2023

Dokumenty:

zgłoszenie udziału w zajęciach

deklaracja uczestnictwa w projekcie "Droga do sukcesu"

oświadczenie / zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenia razem z deklarcją uczestnictwa w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie, w godzinach jego pracy. Dokumenty powinny być podpisane przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich lub samodzielnie przez uczniów w przypadku uczniów pełnoletnich.

regulamin projektu "Droga do sukcesu"

 

Terminarz zajęć:

będzie podany we wrześniu 2022