15 października 2021

Dokumenty:

zgłoszenie udziału w zajęciach

Zgłoszenia razem z deklarcją uczestnictwa w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie, w godzinach jego pracy. Dokumenty powinny być podpisane przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich lub samodzielnie przez uczniów w przypadku uczniów pełnoletnich.

deklaracja uczestnictwa w projekcie "Droga do sukcesu"

oświadczenie / zgoda na przetwarzanie danych osobowych

regulamin projektu "Droga do sukcesu"

 

Terminarz zajęć:

Nazwa i krótki opis zajęć

Prowadzący

Termin(y)

Roboty na start – zajęcia z robotyki i podstaw programowania dla uczniów o niewielkich umiejętnościach informatycznych.
Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem Lego Mainstroms EV3.

Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I i II.

p. Magdalena Brzezińska

wtorki 15:50-17:20
26 tygodni

sala 35

 

Komputer służy nie tylko do grania – zajęcia z grafiki komputerowej (rastrowej). Przygotowanie własnych grafik na bazie fotografii (plakaty/memy/kolaże).

p. Magdalena Brzezińska

czwartki 15:50-17:20
5 tygodni + 5 tygodni

sala 35
2 grupy; jedna po drugiej

Internet rzeczy – zajęcia z pogranicza informatyki i automatyki z wykorzystaniem platformy Arduino. Podstawy programowania, wykonanie projektu umożliwiającego sterowanie wybranymi urządzeniami (domowymi).

Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I i II, którzy rozszerzają matematykę.

p. Michał Malarski

czwartki 15:50-17:20
ok 20 tygodni

+ soboty – 2 spotkania ok. 5 godz. (terminy ustalimy w trakcie zajęć czwartkowych)

sala 36

Bee and Bowl – zajęcia związane z wyszukiwaniem i agregacją informacji historycznych. Przygotowanie do zespołowych konkursów historycznych (również w języku angielskim).

p. Marzena Leśniewska

czwartki 15:50-17:20

26 tygodni
piątki 15:00-16:30
26 tygodni
sala 42
2 równoległe grupy

Występuję po angielsku – zajęcia artystyczno-muzyczne. Przygotowanie występu na koncert.

p. Katarzyna Smoluk-Moczydłowska

wtorki 15:50-17:20
sala 44/Aula

Fizyka nie jest trudna – zajęcia z fizyki, w szczególności z działów: pęd, energia, pole elektryczne, pole magnetyczne, prąd stały, indukcja elektromagnetyczna, prąd zmienny.
Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do matury z fizyki.

p. Paulina Gregorczyk

wtorki 14:50-15:35
15 tygodni + 15 tygodni
sala 11

Fizyka oczami „przeciętnego zjadacza chleba” – zastosowanie fizyki, elektroniki i informatyki w życiu codziennym.

p. Mirosław Należyty

czwartki 15:50-17:20
13 tygodni
sala 12

Warsztaty kompetencji społecznych – kształtowanie umiejętności miękkich (komunikacja interpersonalna, trening kreatywności, trening asertywności, umiejętność pracy w zespole).

p. Anna Kopyść

3 grupy, przydział nastąpi po rekrutacji

2 godz./tydz. – 13 tygodni

Biologia eksperymentalna – warsztaty, podczas których zaplanujesz i wykonasz eksperymenty biologiczne, poszerzysz dzięki temu swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metodologii badań, procedur badawczych, stosowania narzędzi matematyczno-statystycznych do analizy zebranych danych, stworzysz (w języku angielskim) sprawozdania z przeprowadzonych badań.

Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas IIIn/III rozszerzających biologię, dobrze znających język angielski.

p. Katarzyna Zaremba

czwartki 15:00-16:30
26 tygodni

sala 58

Zajęcia modelowania matematycznego – podstawy konstruowania modeli matematycznych opisujących zjawiska techniczne, ekonomiczne i przyrodnicze.

Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I, którzy rozszerzają matematykę.

p. Tomasz Lechowski
p. Zbigniew Luchciński

soboty 9:00-12:00 (większość)
piątki (niektóre zajęcia)

w sumie 78 godzin zajęć

sala 31/32

 

19-22 października – składanie zgłoszeń do projektu

25 października – ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu

Od 26 października – realizacja zajęć

 

 

 

Zajęcia planowane w terminie późniejszym

Zajęcia dziennikarskie – zajęcia konsultacyjno-warsztatowe przy realizacji projektu jakim jest redagowanie i wydawanie różnego rodzaju publikacji

p. Marta Koszowy

Zajęcia odbędą się w drugim semestrze

Jestem aktywny i przedsiębiorczy – planowanie i organizacja wydarzenia szkolnego

p. Marcin Lubański
p. Katarzyna Chmielewska

Zajęcia odbędą się w terminie późniejszym

Wiem co umiem i wiem czego chcę – zajęcia ukierunkowane na budowanie autonomii uczenia w procesie nauczania języka hiszpańskiego

p. Monika Kolenda

Realizacja zajęć zależy od decyzji MJWPU, na którą czekamy

banner projektu