30 listopada 2020

 

Komunikat Dyrektora z 31 sierpnia 2020

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie wytycznych resortu edukacji opracowanych przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wprowadzam procedury organizacji pracy Szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

 

 

                                                                     Barbara Kordas – Dyrektor Szkoły

 Procedury organizacji pracy Szkoły

 

 

 

Komunikat Dyrektora z dnia 30 listopada 2020


Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia: 24.11.2020 r. i 27.11.2020 r.


Od 30.11.2020 r. (pn) do 03.01.2021 r. przedłużona zostaje w szkołach przerwa w nauczaniu stacjonarnym, nauka nadal realizowana będzie na odległość (zdalnie).

 

W tych dniach na terenie szkoły mogą odbywać się indywidualne lub w małych grupach zajęcia z uczniami z klas maturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

W tych dniach na terenie szkoły możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

Od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna w nauczaniu zdalnym.

Od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r. – ferie zimowe dla uczniów z całego kraju.

Mając powyższe na uwadze zmianie ulega terminarz klasyfikowania:

- do 22. stycznia 2021 r.(piątek) - wystawianie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych,

- 25.01.2021 r. (poniedziałek) - Rada klasyfikacyjna klas pierwszych i trzecich,

- 26.01.2021 r. r. (wtorek) - Rada klasyfikacyjna klas 2 (po gimnazjum) i 2 (po Sz. P) oraz przyjęcie wyników klasyfikacji.    Barbara Kordas - Dyrektor