26 lipca 2019

Wolne miejsca

po gimnazjum

 • klasa dwujęzyczna matematyczno-fizyczna - 2
 • klasa biologiczno-chemiczna - 2
 • klasa dwujęzyczna matematyczno-geograficzna - 2
 • klasa dwujęzyczna humanistyczna - 1
 • klasa z Międzynarodową Maturą - brak

po szkole podstawowej

 • klasa dwujęzyczna matematyczno-fizyczna - 2
 • klasa biologiczno-chemiczna - 3
 • klasa dwujęzyczna matematyczno-geograficzna - brak
 • klasa dwujęzyczna humanistyczna - brak
 • klasa z Międzynarodową Maturą - 8

Terminarz rekrutacji

Składanie wniosków – od 26 do 30 lipca do 12:00

 • Wnioski w formie papierowej, najlepiej na formularzy dostępnym na stronie www szkoły (powinny być też w „kopercie” obok)
 • tylko na wolne miejsca –liczba wolnych miejsc została wskazana na początku listy osób przyjętych i nieprzyjętych
 • Kandydaci, którzy nie kandydowali wcześniej do LO Batorego składają wnioski wraz z kopiami (dowolnymi) świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu

 

·         Sprawdzian umiejętności językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych - 31 lipca o godz. 9:00

 • tylko kandydaci, którzy nie przystąpili wcześniej do tego sprawdzianu
 • brane są pod uwagę wyniki
 •  w sprawdzianach majowym i czerwcowym – uzyskane w dowolnej szkole
 •  w sprawdzianie lipcowym – tylko uzyskane w naszej szkole

 

·         Wyniki sprawdzianu umiejętności językowych – 5 sierpnia o godz. 12:00

 

·         Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19 sierpnia o godz. 12:00

 

·         Składanie oryginałów świadectw – 19-27 sierpnia

 

 

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej