17 czerwca 2019

Od 17 do 19 czerwca istnieje możliwość zmiany listy preferencji. Aby zmienić listę preferencji należy:

  • rodzic (opiekun prawny) anuluje osobiśie w szkole dotychczas złożony wniosek o przyjęcie (szkoła odblokuje możliwość zmian w systemie)
  • w systemie elektronicznym należy zmienić listę preferencji klas / szkół
  • nowy wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do aktualnej szkoły pierwszego wyboru

Terminy:

  • 17 czerwca w godzinach 10:00-15:00
  • 18 czerwca w godzinach 8:00-15:00
  • 19 czerwca w godzinach 8:00-16:00

W przypadku osób, które nie zaliczyły pozytywnie sprawdzianu nie ma konieczności zmiany listy preferencji na podaniu, jeżeli zmiana ta miałaby polegać jedynie na usunięciu klas, w których obowiązuje ten sprawdzian.