15 kwietnia 2019

Otwarty konkurs w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawie ogłasza otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na semestry.

Propozycje programowe powinny uwzględnić zapotrzebowanie placówki opracowane na podstawie diagnozy problemów:

 1. Profilaktyka agresji i przemocy (przemoc rówieśnicza, ze strony dorosłych, seksualna, cyberprzemoc).
 2. Profilaktyka uzależnień (nikotynowych, alkoholowych, narkotykowych, od komputera i Internetu).
 3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (aspekt problemów dojrzewania i presji rówieśniczej).
 4. Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 5. Profilaktyka depresji (wahania nastroju, zachowania autodestrukcyjne, myśli samobójcze).
 6. Zdrowy styl życia (higiena psychiczna, prawidłowe odżywianie się, aktywność fizyczna).
 7. Decyzje związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i zawodu.
 8. Metody efektywnego uczenia się.

 

Oferta podmiotu powinna zawierać:

 1. Informację o podmiocie uprawnionym do ubiegania się o finansowanie – firmie, organizacji pozarządowej,
 2. Grupę docelową – odbiorcy zajęć,
 3. Opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy,
 4. Kosztorys,
 5. Cv osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.


Oferty proszę składać do dnia 15 kwietnia 2019 roku.